Werkvorm: ABC1

E-docentennieuws bericht: werkvorm ABC1

Neem contact op met ons

Tijdens jouw les kan je cursisten op verschillende manieren met de lesstof laten werken. Ter inspiratie wordt in deze nieuwsbrief steeds een activerende werkvorm beschreven.

Werkvorm: ABC1

Voor sommige groepen is een open vraag als: ‘Wat wil je leren?' een lastige. De werkvorm ABC1 is een handige manier om hen te helpen associëren bij een bepaald onderwerp of een vraag. Je schrijft de letters van het alfabet op een flipover en laat de groep bij iedere letter hun ideeën schrijven. Je kunt hierbij denken aan vragen of onderwerpen als: ‘Wat leeft er in de organisatie over dit onderwerp?', ‘Welke mogelijkheden zie je bij het oplossen van dit vraagstuk?' of ‘Wat weet je al over dit onderwerp?'. Deze werkvorm is makkelijk om te begeleiden en activerend voor de groep.

Hoe werkt het?

Stap 1: Schrijf de letters van het alfabet onder elkaar op een of meerdere flipovers (het moet wel leesbaar blijven).

Stap 2: Leg uit wat de bedoeling is en omschrijf de vraag die beantwoord moet gaan worden.

Stap 3: Vraag de groep om te gaan staan en bij de flip over te komen.

Stap 4: Geef de cursisten een stift en vraag iedereen een associatie bij een of twee letters te zetten.

Stap 5: Spreek cursisten aan die nog niet geschreven hebben en vraag welke ideeën zij bij het onderwerp hebben. Stimuleer door halverwege aan te geven welke letters nog leeg zijn en dat deze ook ingevuld kunnen worden. Niet bij alle letters hoeft een woord te staan.

Stap 6: Sluit de activiteit af door de cursisten te vragen of zij een toelichting willen geven op de begrippen die op de flipover(s) staan.

De werkvorm ABC1 heeft altijd een vervolg nodig, tenzij inventarisatie het doel is. Omcirkel na de inventarisatie de woorden waar de cursisten meer over willen horen of graag nog over door willen praten.

Werkvorm-ABC1