E-docentennieuws nr. 5, mei 2015

E-docentennieuws: electronische nieuwsbrief voor en door docenten van Wateropleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-docentennieuws
Electronische Nieuwsbrief voor docenten
Jaargang 4 | nummer 5 | mei 2015
Docenttevredenheidsonderzoek 2015

Werk je ook mee aan ons Docenttevredenheidsonderzoek?

Op 12 mei mailden wij jullie het verzoek om mee te werken aan ons docententevredenheidsonderzoek 2015, door het invullen van een enquête. Veel van jullie gaven hier gehoor aan, bedankt hiervoor!
Heb je de enquête nog niet ingevuld? We willen je vragen dit alsnog te doen. Lees verder

Werkvorm - Binnen-buitenring

Didactische tips

Werkvorm: Binnen-buitenring

Als je les geeft wil je de cursisten graag actief betrekken bij de les en mee laten discussiëren over het onderwerp. Deze werkvorm is daar uitstekend geschikt voor. Je activeert alle cursisten om mee te doen aan de bespreking. En hun mening te geven. Lees verder

Docentendag Wateropleidingen 18 juni 2015

Docentendag 18 juni 2015, mis het niet!

De docentendag 2015 komt er aan! Op donderdag 18 juni zetten wij jullie weer in het zonnetje. We heten jullie welkom op onze nieuwe werkplek in Nieuwegein. Het programma start in de middag vanaf half drie.  Het thema is "ontmoeten". Je kunt verschillende verrassende, leuke en leerzame workshops volgen. Voor elk wat wils: creatief, interactief of met je handen, maar altijd samen! Lees verder

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 - beoordeling cursussen en opleidingen

Wateropleidingen krijgt hoge rapportcijfers

In het algemeen is 83 procent van de klanten van Wateropleidingen tevreden. Zes procent van hen is zelfs heel tevreden. Uit onderzoek van Arachnea Marktonderzoek blijkt verder dat de algehele klanttevredenheid in 2015, vergeleken met 2010, onveranderd groot is. De cursussen zelf, de organisatie en de medewerkers/docenten krijgen hogere rapportcijfers dan vijf jaar geleden. Lees verder

Steeds minder aandacht en ruimte voor echte vakspecialisten signaleert Matthieu Weggeman in het NRC!

Aandacht voor het op peil houden van de vakkennis is niet voor niets het adagium van Wateropleidingen. Ons sterk maken voor professionals binnen de gehele sector. Dat doen we graag. En jij ook. Jij als docent van Wateropleidingen doet je uiterste best om jouw vakkennis te delen en te koppelen aan de praktijk van je cursisten. Jij zoekt daarbij de beste manier om de kennis toe te passen, te gebruiken, te overwegen, op te frissen, aan te vullen. Kortom: te laten werken in het werk van je cursisten. Zo blijven wij werken aan goed vakmanschap.
Laat je inspireren door dit mooie artikel van Weggeman.

Aanbod didactische trainingen voor - en najaar 2015

  • De kunst van het vragen stellen(Donderdag 4 juni 2015, 13:30 - 16:30)
    Deze masterclass draait om het verfijnen van twee vaardigheden: het stellen van vragen, maar ook om luisteren. Hoewel dit simpel klinkt merk je als je er op gaat letten dat mensen zelden alleen maar een vraag stellen. Vaak wordt de vraag uitgebreid ingeleid, verantwoord, of worden in één adem twee of drie vragen gesteld.

  • Van vakspecialist naar docent(Donderdag 24 september 2015, 9:30-16:30)
    Deze training is vooral bedoeld voor de nieuwe docenten en biedt handvatten bij de voorbereiding en uitvoering van lesdagen. Je leert welke stappen je moet nemen bij de voorbereiding van lessen, hoe je leerdoelen formuleert, een lesopzet maakt en geschikte werkvormen kiest.

  • Activerend doceren(Woensdag 7 oktober 2015, 9:30-16:30)
    Deze training is bedoeld voor de docenten die al langer lesgeven bij Wateropleidingen. Docenten die toe zijn aan een nieuwe uitdaging en aan de slag willen met nieuwe werkvormen.

Lees verder

Voor jou als docent van Wateropleidingen zijn er aan deze masterclasses en trainingen geen kosten verbonden. Wil je deelnemen? Neem dan contact op met: Laura Bon(030) 60 69 415.

Informatie