Overzicht didactische trainingen voorjaar en najaar 2015

E-docentennieuws bericht: overzicht didactische trainingen voorjaar en najaar 2015

Neem contact op met ons
  • De kunst van het vragen stellen (Donderdag 4 juni 2015, 13:30 - 16:30)
    Deze masterclass draait om het verfijnen van twee vaardigheden: het stellen van vragen, maar ook om luisteren. Hoewel dit simpel klinkt merk je als je er op gaat letten dat mensen zelden alleen maar een vraag stellen. Vaak wordt de vraag uitgebreid ingeleid, verantwoord, of worden in één adem twee of drie vragen gesteld.
    Tijdens deze masterclass ga je actief aan de slag met onderwerpen als: wat is een goede vraag? Hoe moet je de vraag stellen? Wat doe je als er na een vraag een ‘pijnlijke' stilte optreedt? Ook krijg je inzicht in hoe je het beste kunt reageren op antwoorden van cursisten, en het stellen van goede vervolgvragen.

  • Van vakspecialist naar docent (Donderdag 24 september 2015 (9:30-16:30)Deze training is vooral bedoeld voor de nieuwe docenten en biedt handvatten bij de voorbereiding en uitvoering van lesdagen. Je leert welke stappen je moet nemen bij de voorbereiding van lessen, hoe je leerdoelen formuleert, een lesopzet maakt en geschikte werkvormen kiest. Ook krijg je inzicht in de motivatie van cursisten. Tijdens de training krijg je gelegenheid om aan de hand van een miniles te oefenen.

  • Activerend doceren (Woensdag 7 oktober 2015 (9:30-16:30)
    Deze training is bedoeld voor de docenten die al langer lesgeven bij Wateropleidingen. Docenten die toe zijn aan een nieuwe uitdaging en aan de slag willen met nieuwe werkvormen. Werkvormen die gericht zijn op het activeren van cursisten. In deze training oefenen we met verschillende werkvormen en reflecteren op het gebruik. Zo breid je als docent jouw gereedschap uit om met groepen te werken.

Voor jou als docent van Wateropleidingen zijn er aan deze masterclasses en trainingen geen kosten verbonden. Wil je deelnemen? Neem dan contact op met: Laura Bon (030) 60 69 415.