Wateropleidingen krijgt hoge rapportcijfers

E-docentennieuws bericht: Wateropleidingen krijgt hoge rapportcijfers - Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Neem contact op met ons

In het algemeen is 83 procent van de klanten van Wateropleidingen tevreden. Zes procent van hen is zelfs heel tevreden. Uit onderzoek van Arachnea Marktonderzoek blijkt verder dat de algehele klanttevredenheid in 2015, vergeleken met 2010, onveranderd groot is. De cursussen zelf, de organisatie en de medewerkers/docenten krijgen hogere rapportcijfers dan vijf jaar geleden.

Wateropleidingen, in 1994 opgericht door waterorganisaties zelf, is de enige praktijkgerichte vakopleider op watergebied in Nederland. De cursussen zijn praktijkgericht en spelen in op de actualiteit, waardoor werkgevers uit de watersector en waterprofessionals die hun kennis willen verdiepen en verbreden, daar direct mee aan de slag kunnen.

Het onderzoek van Arachnea laat zien dat, vergeleken met 2010, iets minder mensen kiezen voor het volgen van een cursus/opleiding binnen het nog altijd populairste vakgebied waterzuivering. De belangstelling voor opleidingen en cursussen die te maken hebben met drinkwater, beheer en onderhoud, waterveiligheid, arbo, waterbeheer, vergunningen, riolering en stedelijk water is daarentegen flink gegroeid. Het onderzoek is uitgevoerd onder 350 respondenten bij waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat; de respons bedroeg 25 %, allen opdrachtgevers van het open aanbod of in-company/maatwerk.

Rapportcijfers
De cursussen/opleidingen van Wateropleidingen krijgen op vrijwel alle onderdelen een hoger rapportcijfer dan in 2010 een ruime zeven en een half. Gekeken is onder meer naar de (praktische) toepasbaarheid van het geleerde, langetermijneffecten en de prijs-kwaliteitverhouding. De ondervraagden beoordelen ook de organisatie zelf gunstig. Ze prijzen in ruime meerderheid de deskundigheid, snelheid, flexibiliteit en klantgerichtheid. De medewerkers en docenten van Wateropleidingen scoren eveneens hoog. Ze zijn niet alleen deskundig en didactisch goed, maar bovendien bijzonder aardig. Voor klantgerichtheid krijgen ze van de respondenten gemiddeld een 8!

Blended learning en e-learning
Ongeveer zestig procent van de ondervraagden heeft nog niet kennisgemaakt met ‘blended learning', de combinatie van persoonlijk onderwijs, een elektronische leeromgeving en leren op de werkplek, en ‘e-learning'. Een ruime meerderheid heeft wel belangstelling voor beide nieuwe digitale leermogelijkheden. Degenen die er wel ervaring mee hebben, waarderen deze onderwijsvormen met een voldoende en hoger.

Het onderzoeksbureau concludeert ten slotte dat meer dan de helft van de ondervraagden zeer zeker en ruim een derde waarschijnlijk de cursussen van Wateropleidingen zal aanbevelen aan anderen.

Aandachtspunten blijven de snelheid van het beantwoorden van vragen en het uitbrengen van offertes. De kwaliteit van alle aspecten van opleidingen krijgt een goed oordeel, en beter nog dan in 2010. Wij zijn minder goed in staat gebleken om over te brengen dat die kwaliteit ook een prijskaartje heeft. Zou Wateropleidingen zich met dit resultaat een echte waterorganisatie mogen noemen en zich scharen onder de publieke opinie dat waterproducten en -diensten in Nederland uitstekend maar te duur zijn?

Kortom, een mooi resultaat waar Wateropleidingen trots op mag zijn. Naast de positieve geluiden hebben veel respondenten adviezen aangedragen, waarmee Wateropleidingen haar dienstverlening en producten kan blijven verbeteren. Wateropleidingen is blij met deze adviezen en zal hier zeker aan werken.

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 - beoordeling cursussen en opleidingen
Klanttevredenheidsonderzoek 2015 - beoordeling medewerkers