Werkvorm: Binnen-buitenring

E-docentennieuws bericht: Werkvorm: Binnen-buitenring

Neem contact op met ons

Laat tijdens jouw les cursisten op verschillende manieren met de lesstof werken. Ter inspiratie beschrijven wij in deze nieuwsbrief steeds een activerende werkvorm.

Werkvorm: Binnen-buitenring

Als je les geeft wil je de cursisten graag actief betrekken bij de les en mee laten discussiëren over het onderwerp. Deze werkvorm is daar uitstekend geschikt voor. Je activeert alle cursisten om mee te doen aan de bespreking. En hun mening te geven.

De cursisten wisselen in twee kringen met elkaar van gedachten over een bepaald onderwerp. De persoon in de binnenste kring brengt de ervaring in en de persoon in de buitenkring is de interviewer en gesprekspartner. Geschikte onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de leerdoelen van de lesdag, een situatie op het werk waar de les betrekking op heeft, of de eigen visie op het onderwerp van de les.

Hoe werkt het?

Stap 1: Deel de groep in tweeën  en vraag de cursisten om in twee cirkels te gaan zitten. Groep één vormt de binnenring en groep twee vormt de buitenring. De binnenste en buitenste kring zitten als het ware in tweetallen tegenover elkaar. Schets op een flipover de indeling van de twee kringen zodat duidelijk wordt wat je bedoeld.

Stap 2: Vertel de groep wat het onderwerp van het gesprek is en leg de twee rollen uit aan de groep. De cursisten in de binnenring brengen hun ervaring in en de cursisten in de buitenste kring zijn de interviewer of gesprekleider en stellen de ander allerlei vragen om zo veel mogelijk te weten te komen over het onderwerp. Benoem hoeveel tijd ze krijgen om te discussiëren en geef aan dat de rollen daarna worden omgedraaid.

Stap 3: Als alles duidelijk is, geef je de groep het startsignaal.

Stap 4: Op het moment dat het geluidsniveau afneemt, kondig je aan dat de tijd bijna om is en dat ze het gesprek af moeten ronden.

Stap 5: In de tweede ronde wisselen de twee groepen van rol. Laat de cursisten van stoel wisselen.

Stap 6: Afhankelijk van het onderwerp kun je twee of drie groepjes vragen hun gesprek samen te vatten en te delen met de hele groep.

Deze werkvorm is niet alleen handig om alle cursisten te laten discussiëren over een onderwerp. Het zorgt er ook voor dat degene die de rol van gesprekspartner heeft oefent met vaardigheden als luisteren, doorvragen en samenvatten.

Werkvorm - Binnen-buitenring