Docent in the picture

E-docentennieuws artikel: Docent in the picture - Rien Verstallen

Neem contact op met ons

In elke nieuwsbrief stelt één van onze docenten zich voor en deelt zijn/haar doceerervaringen met je.

In deze nieuwsbrief staat Rien Verstallen in the picture, docent in het vakgebied Vergunningen en handhaving.

In 2009 heb ik er een hartstikke leuke hobby bij gekregen. Zo ervaar ik het lesgeven voor Wateropleidingen. Met 35 jaar opereren als milieuhandhaver durf ik mijzelf een vakspecialist te noemen. Begonnen in 1978 bij de Rijkspolitie werd ik al snel milieutaakaccenthouder. Toen in 1987,door andere inzichten binnen de politie, specialisaties over boord werden gezet, ging ik als handhaver aan de slag bij het waterschap in Breda, nu Waterschap Brabantse delta. Daar werk ik (in deeltijd) als handhaver.

In het vakgebied ‘Vergunningen en handhaving' doceer ik met heel veel plezier voor Wateropleidingen. Het is prachtig om alle kennis en ervaringen uit mijn werk voor Wateropleidingen te kunnen delen met collega's, zodat zij nog beter hun werk kunnen doen. En het mag gezegd worden, dat het samen werken met de zeer betrokken medewerkers van Wateropleidingen en collega-docenten om dat doel te bereiken, elke keer weer een feestje is.

Sterk op de praktijk van de cursisten gericht probeer ik op een interactieve wijze samen de cursussen te beleven. Prikkelen, uitdagen, meepraten, meedenken en de ruimte geven vind ik belangrijke aspecten tijdens de les. De theorie direct koppelen aan de praktijk maakt Wateropleidingen sterk in het werk. Met Wateropleidingen hebben we ons doel bereikt als aan het eind van de dag de cursisten met een glimlach en voldaan van kennis huiswaarts keren.

Met al die verschillende formaten beeldschermen, waar we met z'n allen hele dagen op turen, merk ik dat mensen steeds meer visueel ingesteld zijn. Het is dus ook mijn ervaring dat beeldmateriaal de cursisten aanspreekt en het lesgeven in belangrijke mate ondersteunt. Op dat gebied zou ik graag met Wateropleidingen nog willen innoveren. Een ieder van ons heeft tegenwoordig een smartphone. Het is dus simpel om uit je eigen praktijk zaken te fotograferen en te filmen en vervolgens als cursusmateriaal te gebruiken. Enkele beelden zeggen nu eenmaal meer dan een pagina met tekst!

Docent in the picture - Rien Verstallen