Werkvorm: vooruitdenken

E-docentenieuws artikel: Werkvorm: vooruitdenken

Neem contact op met ons

Laat tijdens jouw les cursisten op verschillende manieren met de lesstof werken. Ter inspiratie beschrijven wij in deze nieuwsbrief steeds een activerende werkvorm.

Werkvorm: vooruitdenken

Een manier om cursisten actief mee te laten denken tijdens de les, is om samen met hen een casus te bespreken. In deze werkvorm laat je cursisten vooruitdenken over de casus. Je kunt de werkvorm als volgt toepassen:

  • Stap 1: begin met het vertellen van het verhaal/de casus.
  • Stap 2: stop op een bepaald punt jouw verhaal. Geef aan dat je graag wilt dat de cursisten meedenken over het verloop van de situatie. Vraag bijvoorbeeld: "hoe denk je dat de situatie zich verder zal ontwikkelen?" Geef cursisten een paar minuten de tijd om dit te bedenken en op te schrijven.
  • Stap 3: vraag vervolgens de cursisten om hun voorspellingen kort toe te lichten. Bespreek met elkaar de verschillen en overeenkomsten tussen de voorspellingen.
  • Stap 4: vertel ten slotte hoe de situatie daadwerkelijk is afgelopen. Met cursisten kan je vervolgens bespreken wat ze van deze situatie kunnen leren en wat de volgende keer anders moet.
Werkvorm - vooruitdenken