Kunst van het vragen stellen

E-docentennieuws bericht: Kunst van het vragen stellen

Neem contact op met ons

Een zestal docenten meldde zich aan voor de masterclass De kunst van het vragen stellen. De meeste docenten wilden een stap maken van frontaal lesgeven naar meer in gesprek met de cursisten. De stap maken van Les & Luister naar Vraag & Luister. Goede vraagtechnieken zijn daarbij heel belangrijk en onmisbaar voor elke docent.

Tijdens de masterclass stonden de volgende vragen centraal:

  • Wat is het effect van een open vraag en van een gesloten vraag?
  • Wat zijn goede vragen?
  • Hoe moeilijk is het om een goede vraag te stellen?
  • Hoe belangrijk is het maken van een samenvatting van een antwoord?
  • Durf ik er op te vertrouwen dat cursisten zelf de goede antwoorden bedenken?
  • Hoe reageer ik op foute antwoorden?
  • Hoe lang laat ik iedereen nadenken (het gebruik van de stilte in de zaal)?

En zo was de middag weer veel te snel voorbij. Een aantal docenten oefende na afloop nog met het voeren van een Onderwijsleergesprek.  Als je tijdens een gesprek met cursisten de technieken die hierboven zijn vermeld inzet benut je de denkkracht en reeds aanwezige kennis van cursisten optimaal!

Via deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van nieuwe masterclasses en didactische trainingen.

Masterclass Kunst van vragenstellen juni 2015