Docent in the picture

E-docentennieuws artikel: Docent in the picture - Marc Methorst

Neem contact op met ons

In elke nieuwsbrief stelt één van onze docenten zich voor en deelt zijn/haar doceerervaringen met je.

In deze nieuwsbrief staat Marc Methorst  in the picture, docent opleiding Techniek Operationeel Watersysteem.

Vanuit het waterschap waar ik werk (Vallei en Veluwe) en collega-waterschap Brabantse Delta ontstond de vraag naar een opleiding die de basisbeginselen van toegepaste technieken in het operationeel waterbeheer omvat. Als specialist peilbeheer en besturingstechniek wilde ik daar graag mijn steentje aan bijdragen. Zo is in 2012 gestart met het opzetten van de opleiding Techniek Operationeel Watersysteem, kortweg TOW. Deze opleiding is de watersysteem-variant van de alom bekende TAZ-opleiding. Het mede ontwikkelen van deze opleiding vond ik een interessant proces en toen de gelegenheid zich voordeed om docent te worden heb ik deze met beide handen aangegrepen. Ik verzorg 6 dagdelen in deze opleiding die zich vooral richten op het beheer, onderhoud en instellen van kunstwerken in het waterbeheer. Ook begeleid ik de cursisten tijdens het uitvoeren van de eindopdracht en beoordeel ik deze samen met een collega-docent.

Ik ben werktuigbouwkundige van oorsprong en zeer breed geïnteresseerd. Het doceren was een totaal nieuwe uitdaging waarvan ik wel het vermoeden had dat het ‘in mijn systeem zat'. Door de deskundige begeleiding vanuit Wateropleidingen groei je in je rol als docent en enkele jaren ervaring later merk ik dat ik tijdens het geven van de opleiding steeds weer een stukje verder groei.

Een voordeel van het verzorgen van een cursus voor Wateropleidingen is dat je cursisten treft uit alle windstreken van de waterschapswereld, die op zijn minst erg betrokken zijn bij hun werk, soms zelfs tot ‘vakidioten' aan toe. Door in de lessen veel ruimte te geven voor discussie, leren niet alleen de cursisten veel van elkaar, maar ik als docent ook veel van hen. Een open, ontspannen sfeer waarin je als docent flexibel met je lesstof kunt omgaan, is voor mij een voorwaarde om prettig les te kunnen geven.

Inmiddels heb ik , naast de jaarlijkse TOW-opleiding, een aantal dagdelen van maatwerkcursussen verzorgd zoals ‘Inspectie van keringen en kunstwerken' voor Wetterskip Fryslan en ‘Centrale sturing vanuit de regiekamer' voor waterschap Rivierenland. Deze laatste komt nu, in aangepaste vorm, als open-inschrijving cursus terug op de opleidingenkalender.

Ik hoop nog vele jaren als docent voor Wateropleidingen cursussen te verzorgen.

Marc Methorst