Werkvorm: Het verhaal

E-docentennieuws artikel: Werkvorm "Het verhaal"

Neem contact op met ons

De aandacht van je cursisten vasthouden tijdens je les, wie wil dat nou niet? Een manier om dit te bereiken is de lesstof aanbieden in de vorm van een verhaal, in plaats van met sheets met informatie en schema's.

Het effect van het verhaal is dat de aandacht beter vastgehouden wordt, zeker als je het verhaal ter afwisseling inzet. Daarnaast gaat de lesstof meer leven door de herkenbaarheid van het verhaal. In verhaalvorm leg je makkelijker de link met de praktijk, waardoor cursisten zich meer bij de boodschap kunnen voorstellen. Ook onthouden cursisten een verhaal beter.

Je kunt deze werkvorm als volgt toepassen in je les:

  • Bereid het verhaal voor, bijvoorbeeld door het op te schrijven. Houd het realistisch, pakkend, praktisch, herkenbaar, leuk en niet te lang. Lees het eerst voor aan een buitenstaander, om te kijken wat er van het verhaal blijft hangen. Zo weet je of u de kern goed hebt weergegeven.
  • Vlak voor je het verhaal gaat vertellen in je les, geef je de cursisten een luisteropdracht. Bijvoorbeeld "Geef aan het einde van het verhaal aan wat voor jou het belangrijkste kernpunt was".
  • Vertel je verhaal aan de groep. Laat tussendoor eventuele afbeeldingen/beelden zien.
  • Bespreek ten slotte de reacties van de cursisten. Vraag naar hun bevindingen met betrekking tot de luisteropdracht. Noteer deze bevindingen op een flap en vul ze eventueel zelf aan.
Werkvorm het verhaal