Docenttevredenheidsonderzoek: Lesgeven voor Wateropleidingen is aan te raden!

E-docentennieuws bericht: Docenttevredenheidsonderzoek: Lesgeven voor Wateropleidingen is aan te raden!

Neem contact op met ons

De docenten van Wateropleidingen zijn gevraagd naar hun tevredenheid over de organisatie. Alle docenten zijn uitgenodigd een online enquête in te vullen. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen hoe tevreden onze docenten zijn over Wateropleidingen. Er is ook gevraagd op welke punten Wateropleidingen zich kan verbeteren. De enquête is aan 308 docenten gestuurd. Hiervan hebben 100 docenten de enquête ingevuld. De respons komt daarmee op 32%. Dit is erg hoog en daar zijn we erg blij mee!

Uit het onderzoek blijkt dat onze docenten zich verbonden voelen met Wateropleidingen en het lesgeven voor Wateropleidingen aanbevelen bij anderen. De docenten zijn gevraagd hun beeld over Wateropleidingen in één zin te beschrijven. Wateropleidingen wordt gezien als een professionele en enthousiaste organisatie met een breed aanbod voor de hele watersector. Daarnaast wordt Wateropleidingen gekarakteriseerd als degelijk, vakbekwaam, praktijkgericht en deskundig.

Uiteraard waren er ook punten ter verbetering. Het lesmateriaal moet kwalitatief goed, compleet en actueel zijn. Dit vraagt onze blijvende aandacht. Verder is een goede communicatie en het maken van heldere afspraken over bijvoorbeeld tijdsbesteding en extra voorbereiding van belang.
Tenslotte kan de gebruiksvriendelijkheid van de DWO verbeterd worden. Het onderzoek hiernaar onder cursisten en docenten is al gestart en zal aan het eind van het jaar afgerond worden.

Benieuwd naar het gehele verslag van het onderzoek? Deze kun je hier terug lezen. Uiteraard willen we iedereen bedanken voor het invullen van het docenttevredenheidsonderzoek. Wij gaan aan de slag met onze dienstverlening en gebruiken daarvoor de conclusies uit het onderzoek.

Wateropleidingen Docenttevredenheidsonderzoek 2015