Tips om een activerende werkvorm gebruiken

E-docentennieuws bericht: Tips om een activerende werkvorm gebruiken

Neem contact op met ons

Iedere nieuwsbrief beschrijven we een activerende werkvorm ter inspiratie voor het lesgeven. In deze nieuwsbrief het waarom achter werkvormen en tips om activerende werkvormen te gebruiken.

Waarom een werkvorm?

Een werkvorm is de aanpak die je kiest om een bepaalde inhoud aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld een voorstelrondje, of een praktijkcase beschrijven aan de hand van een verhaal. De kunst is om tijdens je les een gevarieerd aanbod van werkvormen te gebruiken. Er zijn verschillende redenen om een activerende werkvorm te gebruiken:

  1. Een mens heeft een korte spanningsboog. Gemiddeld dwaal je na 10 a 20 minuten af. Door te wisselen van werkvorm houd je de aandacht vast.
  2. Een mens onthoudt meer als ze het zelf ervaren. Door een activerende werkvorm te gebruiken moeten cursisten zelf nadenken (en doen).
  3. Mensen leren op verschillende manieren. Door te variëren in werkvormen spreek je verschillende voorkeuren voor leren aan.

Een nieuwe werkvorm starten

Als je met een nieuwe werkvorm start is het noodzakelijk om vooraf heldere informatie en instructie te geven. Je geeft de cursisten een antwoord op de vraag wat ze moeten doen, hoe en met wie. Geef de cursisten na je uitleg de mogelijkheid om vragen te stellen en sluit af met de vraag of iedereen het heeft begrepen.

Wanneer gebruiken?

Een activerende werkvorm kun je om verschillende redenen gebruiken. Voorbeelden zijn:

  • Om voorkennis te activeren, wat is er allemaal bekend bij de doelgroep?
  • Om inzicht in de lesstof te vergroten, bijvoorbeeld door discussiëren.
  • Om samen te vatten, wat is er tot nu toe allemaal behandeld?
  • Om de lesstof op een actieve manier te verwerken of toe te passen.
  • Voor het plezier, of als energizer.

Welke activerende werkvormen ga jij in je les gebruiken?

Succes met de tips!

Werkvorm - tips