E-Docentennieuws nr. 10, november 2016

Elektronische nieuwsbrief voor en door docenten van Wateropleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-docentennieuws 2016
Nieuwsbrief voor docenten
Jaargang 5 | nummer 10 | november 2016
Activerende werkvorm Dillema

Activerende werkvorm 'Dilemma'

Op de vijfde plek van de werkvormen top tien vinden we de activerende werkvorm ‘Dilemma’. Het gebruik van activerende werkvormen in de les is erg belangrijk. Niemand houdt het immers vol om 6 uur lang geconcentreerd alleen maar te luisteren. Hierbij een voorbeeld van een werkvorm die jij in je les toe kunt passen om de betrokkenheid en het leerrendement van je cursisten te stimuleren.

Digitale Wateropleidingen

Masterclass Meer halen uit de DWO

Wateropleidingen verzorgt alle opleidingen met behulp van onze digitale leeromgeving: de Digitale Wateropleidingen (DWO). De leeromgeving biedt voor cursisten veel nieuwe mogelijkheden om met de lesstof om te gaan, maar ook voor docenten zijn de mogelijkheden uitgebreid.

Deze masterclass organiseerden we vorige week voor onze docenten.

De opvolger van de VAR

De opvolger van de VAR

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd. In E-docentennieuws van april hebben we dit al aangekondigd. “Met de wet worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen.”

Declareren

Declareren in december

Nog maar een paar weken en dan nemen we alweer afscheid van het jaar 2016. Wil je er zeker van zijn dat Wateropleidingen je declaratie dit jaar nog uitbetaalt? Lever je declaratie dan voor 16 december bij ons in. Voor een snelle verwerking heeft digitaal insturen de voorkeur. Declaraties die later binnenkomen, boeken we nog wel op 2016 maar worden in 2017 uitbetaald.

Didactische trainingen speciaal voor jou

Didactische trainingen speciaal voor jou

  • Van vakspecialist naar docent (5 januari 2017)
  • Activerend doceren (28 februari 2017)
  • Opstellen van toetsvragen (28 maart 2017)

Informatie