De opvolger van de VAR

E-docentenieuws artikel:De opvolger van de VAR

Neem contact op met ons

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd. In E-docentennieuws van april hebben we dit al aangekondigd. “Met de wet worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen.” De wet impliceert dat alle arbeidsrelaties, niet zijnde loondienst, opnieuw vastgelegd moeten worden.

De wet heeft tot gevolg dat Wateropleidingen de freelanceovereenkomst moet vervangen door een “wet DBA-proof” exemplaar. De nieuwe overeenkomst is er op gericht dat een docent zijn werkzaamheden voor Wateropleidingen voort kan zetten op de wijze die hij/zij gewend is en die ook voor Wateropleidingen werkbaar is.

Als service heeft de Belastingdienst samen met VNO-NCW en MKB Nederland een modelovereenkomst ontwikkeld. Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer deze modelovereenkomst gebruiken, weten ze zeker dat er geen sprake van loondienst is. Het model is te downloaden op de website van de Belastingdienst.

Wateropleidingen gebruikt de modelovereenkomst “geen werkgeversgezag”. De kern van deze variant is dat de opdrachtnemer volledig zelfstandig is bij de uitvoering van het werk en dat de opdrachtgever alleen aanwijzingen en instructies mag geven over het resultaat van de opdracht (zie artikel 2.4).

Wij willen de nieuwe overeenkomst per 1 januari 2017 invoeren. Deze maand ontvangen onze actieve docenten per post een overeenkomst van opdracht en vervalt de huidige freelanceovereenkomst. Na ondertekening en retourneren is deze overeenkomst van opdracht definitief. Ben je actief docent en heb je geen nieuwe overeenkomst ontvangen, neem dan snel contact met ons op.

Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen dan kun je contact opnemen met Ronald Hoorman (030) 6069404.

Bron afbeelding: RGBStock

De opvolger van de VAR