Werkvorm brillen

E-docentennieuws artikel: werkvorm brillen

Neem contact op met ons

De werkvorm Brillen kan je  toepassen wanneer het belangrijk is dat deelnemers vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp leren kijken, bijvoorbeeld om meer begrip te krijgen voor andere partijen en inzicht in hun belangen.

In deze werkvorm krijgen alle deelnemers een rol/bril toegewezen. Elke deelnemer bekijkt vervolgens het discussieonderwerp vanuit dit ene perspectief, en probeert zich daarbij zoveel mogelijk in die rol of doelgroep te verplaatsen. Deze werkvorm heeft als doel om mensen te dwingen hun bestaande perspectief los te laten, en zich te verplaatsen in de rol en belangen van een ander. Zo kun je tot meer inlevingsvermogen of een bredere kijk op het onderwerp komen.

Hoe pas je deze werkvorm toe?:

  • Introduceer het onderwerp en geef aan dat je hierover wilt discussiëren. Licht ook toe waarom je gekozen hebt voor deze werkvorm, bijvoorbeeld dat je het belangrijk vindt om niet alleen na te denken vanuit onze eigen kaders, maar ook denken vanuit belangen van anderen.
  • Verdeel de verschillende rollen/brillen (elke deelnemer krijgt één rol), en leg duidelijk uit waar elke rol voor staat. Zet voor de duidelijkheid de rollen op een flap. Geef voordat de discussie start de deelnemers de gelegenheid om nog vragen te stellen over hun rol/bril.
  • Open de discussie en geef deelnemers de gelegenheid om hun input te leveren. Zelf vervul je de rol van gespreksleider: vat samen wat deelnemers zeggen, vraag door op hun reacties en noteer belangrijke punten op een flap.
  • Bouw aan het einde van de discussie een moment in waarop deelnemers uit hun rol kunnen stappen en vanuit hun eigen perspectief terugkijken op de discussie.
  • Vat de input samen en bespreek welke inzichten de discussie heeft opgeleverd voor het probleem.

Voor deze werkvorm kunt u ongeveer 30 minuten de tijd nemen.

Werkvorm-brillen