Cursisten waarderen docenten op deskundigheid

E-docentennieuws artikel: Cursisten waarderen docenten op deskundigheid

Neem contact op met ons

Elk half jaar bekijkt Wateropleidingen de cursusevaluaties. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze cursussen beoordeeld worden vergeleken met het half jaar ervoor. We willen ook weten waar we ons in kunnen verbeteren. Er zijn in totaal 56 titels geëvalueerd.

Cursisten vullen na afloop van een gevolgde opleiding of cursus het evaluatieformulier in. Ze beoordelen de gevolgde lessen, het lesmateriaal, de locatie, de dienstverlening van Wateropleidingen, de DWO en natuurlijk de docenten.

Cursisten beoordelen docenten op vier manieren: deskundigheid, presentatie, contact met cursisten en een totaal oordeel. We zijn heel trots dat alle docenten hier heel goed op scoren. Elke docent die afgelopen half jaar les heeft gegeven is gemiddeld met een 3,75 of hoger beoordeeld op deskundigheid door cursisten (schaal 1 - 5). Een heel erg goed resultaat. We zijn hier heel blij mee en trots op. Ga zo door dus!

Wateropleidingen werkt samen met 250 freelance vakspecialisten. Daarom is het voor ons heel belangrijk dat we de kennis in onze sector op peil houden. Als hét opleidingsinstituut voor de watersector, staan ons inhoudelijke aanbod en de kwaliteit van onze docenten voorop.

Om jullie te blijven motiveren en stimuleren zijn er veel manieren om je nog verder te professionaliseren. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Training Van Vakspecialist naar Docent;
  • Training Activerend Doceren;
  • Jaarlijkse Masterclasses zoals: De docent als coach, De praktijk borgen in de les, Docent met talent, De Kunst van het vragen stellen, Begeleiden van groepsprocessen, Meer halen uit de DWO en Optellen van Toetsvragen.
  • Begeleiding bij het maken van lesplannen;
  • Advies bij pedagogisch/didactische vraagstukken;
  • Feedback op basis van een door Wateropleidingen geconstrueerde Kijkwijzer;
  • Vastleggen en bespreken van evaluatiegegevens van cursisten over de docent;
  • Docentbezoeken door Wateropleidingen. Op verzoek van de docent geeft Wateropleidingen video-feedback;
  • Organiseren van een jaarlijkse Docentendag met de verkiezing ‘De Docent van het jaar'.

Mooie resultaten, ga vooral zo door!

Docenttevredenheidsonderzoek 2015