Innovatiegericht inkopen

E-Docentennieuws artikel: Innovatiegericht inkopen

Neem contact op met ons

De cursus ‘Innovatiegericht inkopen' hebben we samen met en in opdracht van, het Ministerie van Economische Zaken ontwikkeld. Deze cursus is exclusief voor de watersector.

In deze cursus starten deelnemers met een e-learning om de website innovatiekoffer.nl te leren kennen. Daarna volgen er twee praktijkbijeenkomsten onder leiding van deskundigen. En tot slot wordt er een terugkomdag georganiseerd. Hier worden praktijkervaringen uitgewisseld. Het doel van deze cursus is projectleiders vertrouwd maken met het instrumentarium innovatiegericht inkopen.

De cursus is bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers, contractmanagers en omgevingsmanagers die werken voor de watersector en betrokken zijn bij de inkoop van projecten.

Na deze cursus heeft een deelnemer beter inzicht in het totale proces en past hij of zij tools uit de innovatiekoffer toe. Deelnemers zijn zich meer bewust van de wisselwerking tussen innovatie- en inkooptrajecten. Dit alles om innovatieve trajecten samen met andere overheden, de markt en kennisinstellingen beter vorm te geven.

De ontwikkelcommissie van Innovatiegericht inkopen bestaat uit:
Frans van den Berg (Waterschap Rivierenland)
Floris den Boer (Pianoo)
Henkjan van Meer (Unie van Waterschappen)
Johan Oosterbaan (Hoogheemraadschap van Rijnland)
Ruben Prins (RVO)

Innovatiekoffer?
Overheden kopen innovatie in. De innovatiekoffer helpt hen hierbij. Instrumenten, cases en trajecten komen uitgebreid aan bod. De instrumenten beschrijven stap voor stap verschillende manieren waarmee de overheid innovatie kan inkopen. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de praktijk. Hoe richt je bijvoorbeeld een proeftuin in? De trajecten beschrijven hoe je verschillende instrumenten kunt combineren. De cases beschrijven concrete voorbeelden van de instrumenten en trajecten in de praktijk.

Meer informatie over Innovatiegericht inkopen? Neem dan contact op met Els Vernooij via (030) 60 69 421 of mail els.vernooij@wateropleidingen.nl

Foto: website innovatiekoffer.nl

Website Innovatiekoffer 364