E-Docentennieuws nr. 4, april 2016

Electronische nieuwsbrief voor en door docenten van Wateropleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-docentennieuws
Electronische nieuwsbrief voor docenten
Jaargang 5 | nummer 4 | april 2016
Masterclass betrek de praktijk in je les

Betrek jij de praktijk in je les?

Cursisten waarderen de opleidingen van Wateropleidingen vooral omdat ze praktijkgericht zijn. Wateropleidingen leidt praktijkgericht en toepasbaar op. Opleiden is volgens ons, zinvol wanneer nieuwe kennis of vaardigheden in de dagelijkse beroepspraktijk effect hebben.

Maar hoe borg je die praktijk tijdens het lesgeven? Is alleen erover vertellen genoeg? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord tijdens de masterclass ‘Breng de praktijk in je les'. Lees verder

Werkvormen top tien

Werkvormen top 10 voor en door Wateropleidingen docenten

Afgelopen februari vroegen we jullie welke werkvorm je veel toepast tijdens je les? Interactieve werkvormen zijn de manier om cursisten actief bij je les te betrekken. Cursisten meer te laten leren en dus meer uit je les te halen.

We hebben veel leuke reacties binnengekregen. Goed om te zien dat jullie actief met werkvormen werken. Lees verder

Masterclass breng je stem uit

Breng je stem uit

Welke masterclass volg jij volgend jaar? We plannen nu al didactische trainingen en masterclasses voor het cursusjaar 2016-2017.

Deze trainingen organiseren we speciaal voor jullie. Zodat jij je doceer skills up to date houdt. De populaire trainingen 'Van vakspecialist naar docent' en ‘Activerend doceren' hebben we alvast op de planning gezet. Net als de altijd goed gewaardeerde trainingen ‘Meer halen uit de DWO' en ‘Opstellen van toetsvragen'. Lees verder

Declareren

Declaraties inleveren met cursusnaam

Om het verwerken van declaraties te versoepelen, vragen we docenten bij het inleveren van declaraties, de cursusaam te noemen. Op deze manier is het voor onze administratie makkelijker om declaraties te verwerken. En scheelt het zoekwerk.

Geef bij de declaratie aan om welke cursus of opleiding het gaat.

Alvast bedankt voor de medewerking.

De opvolger van de VAR

Je hebt uit de media waarschijnlijk al begrepen dat de VAR-verklaring per 1 mei 2016 verdwijnt. Wateropleidingen werkte nooit met de VAR-verklaring, wij werken met een eigen overeenkomst, onze freelance-overeenkomst. De freelance-overeenkomst is feitelijk een raamovereenkomst, waarin een aantal afspraken staan tussen jou en Wateropleidingen. Deze overeenkomst geldt zolang je namens Wateropleidingen lesgeeft. Lees verder

Informatie