De opvolger van de VAR

De opvolger van de VAR

Neem contact op met ons

Je hebt uit de media waarschijnlijk al begrepen dat de VAR-verklaring per 1 mei 2016 verdwijnt. Wateropleidingen werkte nooit met de VAR-verklaring, wij werken met een eigen overeenkomst, onze freelance-overeenkomst. De freelance-overeenkomst is feitelijk een raamovereenkomst, waarin een aantal afspraken staan tussen jou en Wateropleidingen. Deze overeenkomst geldt zolang je namens Wateropleidingen lesgeeft.

Door de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wil de Belastingdienst werken met modelovereenkomsten. De Belastingdienst heeft samen met VNO-NCW en MKB Nederland twee varianten ontwikkeld. Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer deze modelovereenkomsten gebruiken, weten ze zeker dat er geen sprake van loondienst is. Het blijft nadrukkelijk toegestaan om maatwerkovereenkomsten te gebruiken. Intussen hebben allerlei branches en beroepsgroepen, zoals huisartsen en artiesten, eigen varianten op deze twee varianten ontwikkeld. Op de website van de Belastingdienst staan inmiddels 10 algemene varianten en 13 varianten voor branches en beroepsgroepen. Wateropleidingen is aangesloten bij de NRTO, die voor opleidingsinstituten een variant aan het ontwikkelen is.

Zodra wij hierover meer weten, zullen wij je informeren. Voor jou geldt, dat het verstrijken van de datum van 1 mei 2016, geen al te grote consequenties heeft. De Belastingdienst heeft aangegeven dat ze pas op 1 mei 2017 gaan handhaven en tot die tijd vooral voorlichten.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Ronald Hoorman (030) 60 69 404.