Werkvormen top 10 voor en door Wateropleidingen docenten

E-docentenieuws artikel: Werkvormen top 10 voor en door docenten van Wateropleidingen

Neem contact op met ons

Afgelopen februari vroegen we jullie welke werkvorm je veel toepast tijdens je les? Interactieve werkvormen zijn de manier om cursisten actief bij je les te betrekken. Cursisten meer te laten leren en dus meer uit je les te halen.

We hebben veel leuke reacties binnengekregen. Goed om te zien dat jullie actief met werkvormen werken.

Er worden veel en verschillende werkvormen gebruikt. Dat maakte het voor ons nog best lastig een top 10 te maken. Hieronder de top 10 van werkvormen waar jullie als docenten van Wateropleidingen gebruik van maken. Het is niet zo dat de werkvorm op nummer 1 vaker gebruikt wordt dan de werkvorm op nummer 10. Alle werkvormen zijn eigenlijk even belangrijk: een manier om de les leuker en waardevoller te maken, zowel voor de cursist als voor je zelf.

  1. Kruip in de huid van
  2. Vakkennis
  3. Moeilijke woorden
  4. Begrippen plaatsen
  5. Dilemma
  6. Mind-map
  7. Proefjes
  8. Casus
  9. Kennismakingsspel
  10. Briefingcards

In de komende E-docentennieuwsbrieven lichten we de top 10 aan werkvormen toe. Hoe werkt het? En hoe pas je de werkvorm toe? In de nieuwsbrief van mei de werkvorm: ‘Kruip in de huid van....'

Werkvormen top tien