De kwaliteit van docenten hoog houden. Hoe doen we dat?

E-docentennieuws artikel: De kwaliteit van docenten hoog houden. Hoe doen we dat?

Neem contact op met ons

Wij kunnen niet zonder jullie. Samen met jullie zorgen we dat de kennis binnen waterorganisaties actualiseert en verbetert. Samen tillen we het kennisniveau in onze sector naar een hoger peil.

Wat doen we hier precies voor?

 • De programmamanager van Wateropleidingen neemt een intake gesprek af. Belangrijk tijdens dit gesprek zijn vakspecialisatie en (potentiële) vaardigheden als docent.
 • Er is een informatiepakket voor docenten beschikbaar met bijvoorbeeld informatie over Digitale Wateropleidingen (DWO), samenwerkingsafspraken met Wateropleidingen, didactische tips en werkvormen. Docenten gebruiken het digitale platform ook om vraagstukken met elkaar te overleggen.
 • Docenten krijgen de maandelijkse Docentennieuwsbrief vol nieuws en tips.
 • Docenten krijgen begeleiding bij het maken van lesplannen.
 • We geven advies bij pedagogische en didactische vraagstukken.
 • We organiseren trainingen speciaal voor docenten: ‘Van Vakspecialist naar Docent' en  ‘Activerend Doceren'. Na deze trainingen weten docenten hoe ze een lesopzet maken, welke werkvorm hier het beste bij past, hoe ze cursisten motiveren of hoe ze omgaan met demotivatie en weerstand. Docenten leren ook omgaan met verschillende leerstijlen van cursisten.
 • We bieden docenten elk jaar Masterclasses aan. Onderwerpen van de Masterclasses zijn: ‘De docent als coach', ‘De praktijk borgen in de les', ‘Docent met talent', ‘De kunst van het vragen stellen' en ‘Begeleiden van groepsprocessen'.
 • De docent krijgt tijdens één van de lessen feedback van onze medewerker. De feedback gaat vooral over pedagogische en didactische aandachtspunten;
 • Docenten worden na een opleiding of training door cursisten geëvalueerd. De evaluatiegegevens bespreken we met de docenten en leggen deze gegevens vast.
 • We bezoeken jaarlijks 25% van de docenten. We geven video-feedback over doceertechnieken als de docent hierom vraagt.
 • Elk jaar organiseren we de Docentendag. Hoogtepunt van deze dag is de verkiezing ‘Docent van het jaar'.