Werkvorm: Kruip in de huid van

E-docentennieuws artikel: werkvorm kruip in de huid van

Neem contact op met ons

Als je werkvormen gebruikt tijdens je les, stimuleert dat de betrokkenheid van cursisten. Ken jij de werkvorm ‘Kruip in de huid van' al? Met deze werkvorm leren cursisten zich inleven in de belangen van stakeholders van een project. Deze werkvorm werkt goed wanneer cursisten tijdens projecten te maken hebben met verschillende stakeholders.

Hoe pas je deze werkvorm toe?

  • Gebruik een case uit je eigen werkpraktijk. Die ervaring heb je al. Je kunt veel over de case vertellen, waardoor er een levendig verhaal ontstaat voor cursisten. Of bedenk vooraf een case waarin verschillende stakeholders verschillende belangen hebben. Of gebruik praktijksituaties of problemen waar cursisten in hun werk tegenaan lopen. De case mag natuurlijk ook gaan over de lesstof die net tijdens de les hebt uitgelegd.
  • Presenteer de case aan je cursisten. Vertel waar het project over gaat en vertel over de valkuilen. Geef ook alvast details over de verschillende stakeholders. Of laat dit ook aan de ervaring en verbeelding van je cursisten.
  • Maak groepen van 5 of 6 personen. Geef elke cursist een andere stakeholderrol, zodat hij of zij in ‘de huid van' kruipt en zich inleeft.
  • Geef cursisten 20 minuten de tijd de case met elkaar te bespreken. De belangrijkste wensen en belangen van de stakeholders moeten ze op ‘geeltjes' schrijven.
  • Daarna bespreek je de uitkomsten met de hele groep. Orden de verschillende ‘geeltjes' van de groepen per stakeholder. Ga in op de verschillen en overeenkomsten en geef ruimte voor discussie tussen cursisten.

Veel succes.

Werkvorm - Kruip in de huid van