Docent in the picture

E-docentennieuws artikel: Docent in the picture

Neem contact op met ons

In deze nieuwsbrief staat David den Dulk  in the picture, docent vakgebied drinkwater.

Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in het beheer en onderhoud van (drink)waterleidingen, werk ik vanaf 2008 als Teamleider Projecten bij Evides Waterbedrijf. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor  de realisatie van (drink) waterleiding projecten in de ondergrondse Infra. Ik vind het echt een uitdaging om toekomstbestendige infrastructuur in een buitenruimte te realiseren. Vooral omdat maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe technologieën en slim participeren elkaar in een hoog  tempo opvolgen.

Van aanleg tot beheer

Ik heb een brede ervaring opgebouwd in de waterleidingtechniek. Vooral door mijn verschillende rollen binnen het aanleggen van- en het beheer over leidingnetten. Mezelf blijven ontwikkelen en kennis opdoen van aspecten binnen het vakgebied is voor mij een belangrijke drive. Het is voor mij de basis van het werk. En mijn kennis en ervaring deel ik graag met mijn (nieuwe) collega's. Dat geeft mij veel voldoening.

Ervaring en kennis overbrengen en krijgen

Het overbrengen van kennis en ervaring in combinatie met de ontwikkelingen binnen het vakgebied kan ik volledig kwijt in mijn rol als docent. De interactie met cursisten maakt het voor mij nóg leuker. Ik probeer de interactie te stimuleren door in mijn lessen, de theorie te voorzien van extra materiaal. Ik laat ze bijvoorbeeld foto's en video's uit de praktijk zien. Ik ervaar dat de lesstof echt gaat leven, als het aangevuld wordt met een demonstratie of een case.

Leren door doen

Een goed voorbeeld van interactie met cursisten en dat wat ze leren direct in de praktijk brengen, is de vernieuwde opleiding Projectleiding bij uitvoering bij beheer en distributie. Ik heb meegeholpen met het opzetten van het nieuwe concept. En ik ben één van de docenten, die de rol van opdrachtgever vervult van een leidingproject. Als opdrachtgever laat je het project zelfstanding realiseren door cursisten. Dit binnen een projectteam van initiatie- tot en met de afrondingsfase. Het project start bij de eerste les en wordt concreter door de opgedane kennis tijdens de opleiding. De verschillende fases van het project, komen tijdens de lessen steeds uitgebreid aan de orde. Tijdens de laatste lesdag volgt een projectoverdracht van het projectteam aan opdrachtgever. Als aan alle projectvoorwaarden is voldaan, wordt decharge verleend. Er is een interactie tussen opdrachtgever en het projectteam. Net als de samenwerking binnen het projectteam. Dit is een goede manier om samen kennis te vergaren en te delen. Deze manier wordt ondersteund door Digitale Wateropleidingen (DWO), de online leeromgeving van Wateropleidingen, toegankelijk voor docenten en cursisten.

David den Dulk