Nieuw jaar, nieuwe strategie: Actueel vakmanschap

E-docentennieuws artikel: Nieuw jaar, nieuwe strategie: Actueel vakmanschap

Neem contact op met ons

Gelukkig Nieuwjaar! Graag wil ik alle docenten, auteurs, examinatoren en andere collega’s mijn beste wensen voor 2017 overbrengen. Dat het jaar maar veel inspirerende en mooie zaken mag brengen. Wij zetten ons als Wateropleidingen in voor Actueel Vakmanschap, beschreven in de strategie 2017-2020. En dat we jullie, gepassioneerde waterprofessional, kennisdrager hierbij nodig hebben spreekt voor zich. Ik kijk uit naar een nieuwe samenwerking.

Internationaal komen vooral de thema’s veiligheid en duurzaamheid boven drijven. Deze thema’s zijn ook actueel in de watersector en dus ook bij Wateropleidingen. In onze nieuwe Strategie 2017-2020, Actueel vakmanschap, leggen we –natuurlijk- de naduk op de waterprofessionals. Actueel Vakmanschap verwoordt de kennis en kunde die past bij duurzame inzetbaarheid in een brede en ontwikkelende sector.

Veilig drinkwater en sanitatie voor de mensen, veilig water voor het ecosysteem en veilige dijken zijn onderwerpen die altijd onze aandacht moeten houden. Wij zijn trots dat we met het consortium Wateropleidingen, PAOTM en HKV het opleidingsplan voor de nieuwe waterveiligheidsnormering mogen verzorgen. Zo werken we mee aan een veilig Nederland in de toekomst.

Duurzame zuivering, hergebruik en innovatieve methoden zijn aanwezig in ons aanbod dat wij voortdurend actualiseren. De term duurzaamheid past ook op onze strategie 2020, met de titel Actueel Vakmanschap. In de watersector werken veel gedreven vakmannen en –vrouwen. Zij bezitten vakmanschap, kennis en kunde om water goed te zuiveren, transporteren, beheren en beheersen. Wateropleidingen wilt het vakmanschap een nieuwe invulling geven. Een invulling die past bij toekomstige thema’s van veiligheid en duurzaamheid.

2017, een nieuw jaar met volop leer-en ontwikkelkansen!

Agnes Maenhout
directeur

Wateropleidingen Strategie 2017 - 2020