Keep up the good work

E-docentennieuws artikel: Keep up the good work

Neem contact op met ons

Elk half jaar bekijkt Wateropleidingen de cursusevaluaties. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze cursussen beoordeeld worden vergeleken met het half jaar ervoor. We willen ook weten waar we ons in kunnen verbeteren. Er zijn in totaal 100 titels geëvalueerd.

Cursisten vullen na afloop van een gevolgde opleiding of cursus het evaluatieformulier in. Ze beoordelen de gevolgde lessen, het lesmateriaal, de locatie, de dienstverlening van Wateropleidingen, de DWO en natuurlijk de docenten.

Cursisten beoordelen docenten op vier manieren: deskundigheid, presentatie, contact met cursisten en een totaal oordeel. Op het onderdeel “Totaal oordeel” scoren de docenten die dit cursusjaar al les hebben gegeven gemiddeld een 4,29 (schaal – 5). We zijn heel trots dat alle docenten hier heel goed op scoren. Dit is de hoogste score ooit.

Wateropleidingen werkt samen met 250 freelance vakspecialisten. Samen met deze vakspecialisten houden we de kennis in onze sector op peil. Als hét opleidingsinstituut voor de watersector, staan ons inhoudelijke aanbod en de kwaliteit van onze docenten voorop.

Om jullie te blijven motiveren en stimuleren zijn er veel manieren om je nog verder te professionaliseren. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Training Van Vakspecialist naar Docent;
  • Training Activerend Doceren;
  • Jaarlijkse Masterclasses zoals: De docent als coach, De praktijk borgen in de les, Docent met talent, De Kunst van het vragen stellen, Begeleiden van groepsprocessen, Meer halen uit de DWO en Opstellen van Toetsvragen.
  • Begeleiding bij het maken van lesplannen;
  • Advies bij pedagogisch/didactische vraagstukken;
  • Feedback op basis van een door Wateropleidingen geconstrueerde Kijkwijzer;
  • Vastleggen en bespreken van evaluatiegegevens van cursisten over de docent;
  • Docentbezoeken door Wateropleidingen. Op verzoek van de docent geeft Wateropleidingen video-feedback.

In het overzicht didactische trainingen kan je zien wanneer deze trainingen gepland zijn.

We zijn heel blij en trots op de mooie resultaten, keep up the good work!

Docenttevredenheidsonderzoek 2015