E-docentennieuws nr. 3, maart 2017

Elektronische nieuwsbrief voor en door docenten van Wateropleidingen.

Neem contact op met ons
Header E-docentennieuws 2016
Nieuwsbrief voor docenten
Jaargang 6 | nummer 3 | maart 2017
Kennis delen over de Omgevingswet

Kennis delen over de Omgevingswet

Bijna iedereen die in de watersector werkt krijgt in meerdere of mindere mate te maken met het invoeren van de Omgevingswet. Wij allemaal dus. Het moment van invoeren laat nog even op zich wachten. Maar de kennisontwikkeling komt nu wel op gang.

Wateropleidingen werkt mee aan deze kennisontwikkeling.

Werkvorm Stellingen

Werkvorm Stellingen

Als je werkvormen gebruikt tijdens je les, stimuleert dat de betrokkenheid van cursisten. Ken jij de werkvorm ‘Stellingen' al? De werkvorm Stellingen is geschikt om zicht te krijgen op de mening van cursisten. Door het lopen en bewegen wordt ook een prettige, actieve sfeer gecreëerd.

Hoe pas je deze werkvorm toe?

Declareren

Declareer jij ook al digitaal?

Het is al enige tijd mogelijk om je declaratie digitaal in te dienen. En vele van jullie maken hier ook al gebruik van.

Aan degene die declaraties nog per post toesturen, willen wij vragen om de declaraties ook digitaal toe te sturen. Je kan je declaraties naar het volgende e-mail adres mailen: fin.adm@wateropleidingen.nl

Op deze manier komen de declaraties direct bij de juiste afdeling binnen en kunnen ze snel verwerkt worden.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Daniëlla van den Dijssel (030) 60 69 414. Zij is onze Finance & controle medewerkster en verantwoordelijk voor de debiteuren- en crediteurenadministratie.

De opvolger van de VAR

Reminder: terugsturen overeenkomst van opdracht

Begin december hebben wij je een overeenkomst van opdracht toegestuurd. Ga je akkoord met deze overeenkomst? Dan kun je deze na ondertekening eenvoudig terugsturen via de bijgesloten retourenvelop.

Heb je nog geen overeenkomst van opdracht gekregen en ben je van mening dat je deze wel hoort te krijgen? Neem dan contact op met Astrid Nijhuis (030) 60 69 407.

Didactische trainingen speciaal voor jou

Didactische trainingen speciaal voor jou

  • Activerend doceren in de praktijk (11 april 2017)
  • Breng de praktijk in je les (18 mei 2017)
  • Kunst van het vragen stellen (8 juni 2017)

Informatie