Kennis delen over de Omgevingswet

E-Docentennieuws artikel: Kennis delen over de Omgevingswet

Neem contact op met ons

Bijna iedereen die in de watersector werkt krijgt in meerdere of mindere mate te maken met het invoeren van de Omgevingswet. Wij allemaal dus. Het moment van invoeren laat nog even op zich wachten. Maar de kennisontwikkeling komt nu wel op gang.

Wateropleidingen werkt mee aan deze kennisontwikkeling. We helpen met het maken van een strategisch opleidingsplan voor het invoeren van de Omgevingswet. Dit doen we in opdracht van Rijkswaterstaat WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving). Het opleidingsplan is nog niet helemaal af. Het lesmateriaal voor een basistraining over De Nieuwe Omgevingswet is wel klaar.

Misschien krijg je als docent tijdens je lessen vragen over de omgevingswet? Bekijk de website Aan de slag met de omgevingswet; hier zie je wat de belangrijkste veranderingen zijn in de nieuwe wetgeving. Deze website delen met je cursisten mag natuurlijk ook.

Voor ons betekent de nieuwe wetgeving dat wij dit in onze opleidingen gaan opnemen. Zo blijven we actuele lesinhoud bieden.

Wil je meer weten over het invoeren van de Omgevingswet of over het strategisch opleidingsplan dat we hiervoor maken? Neem contact op met Els Vernooij (030) 60 69 421.

Kennis delen over de Omgevingswet