Werkvorm Vooruitdenken

E-Docentennieuws artikel: werkvorm vooruitdenken

Neem contact op met ons

Een manier om cursisten actief mee te laten denken tijdens de les, is om samen met hen een casus te bespreken. In deze werkvorm laat je cursisten vooruitdenken over de casus.

Hoe pas je deze werkvorm toe?

  • Begin met het vertellen van het verhaal/de casus.
  • Stop op een bepaald punt jouw verhaal. Geef aan dat je graag wilt dat de cursisten meedenken over het verloop van de situatie. Vraag bijvoorbeeld: "hoe denk je dat de situatie zich verder zal ontwikkelen?" Geef cursisten een paar minuten de tijd om dit te  bedenken en op te schrijven.
  • Vraag vervolgens de cursisten om hun voorspellingen kort toe te lichten. Bespreek met elkaar de verschillen en overeenkomsten tussen de voorspellingen.
  • Vertel ten slotte hoe de situatie daadwerkelijk is afgelopen. Met cursisten kun je vervolgens bespreken wat er van deze situatie geleerd kan worden en wat er de volgende keer anders kan worden gedaan.
Werkvorm - vooruitdenken