Maakt de DWO het leren leuker en makkelijker?

E-Docentennieuws artikel: Maakt de DWO het leren leuker en makkelijker?

Neem contact op met ons

Sinds september 2011 maakt Wateropleidingen gebruik van de DWO. Om te blijven monitoren hoe cursisten dit waarderen, is in het najaar van 2012 een onderzoek gedaan met als hoofdvraag: "maakt de DWO het leren leuker en makkelijker?" De resultaten zagen er goed uit.

Op de stelling "de DWO maakt voor mij het leren makkelijker" reageerde 53% van de cursisten positief. De redenen die zij hiervoor geven is dat het vooral handig is dat al het lesmateriaal digitaal (en dus altijd) beschikbaar is en op één plek staat. Ook is het handig dat kennis getoetst kan worden door middel van de oefenvragen waar je direct feedback op krijgt, en dat je vragen kunt stellen en informatie kunt uitwisselen met medecursisten en docenten. 37% gaf een neutraal antwoord en 10% van de cursisten vond niet dat het leren makkelijker wordt door de DWO. Zij gaven aan dat ze de DWO te weinig gebruikt hebben, of dat zij geen verschil zien tussen digitaal of papieren lesmateriaal.

Op de tweede stelling "de DWO maakt voor mij het leren leuker" reageerde 37% van de cursisten positief, 42% gaf een neutraal antwoord, en 18% was het niet met de stelling eens. Redenen waarom de DWO het leren leuk maakt, is dat de oefenvragen leuk/uitdagend zijn, de interactie met medecursisten en docenten wordt gewaardeerd, en het is weer eens wat anders. Ook is de DWO actueel. Cursisten die het niet eens waren met de stelling vonden voornamelijk dat de DWO het leren makkelijker maakt, niet leuker. Daarnaast werd de hoeveelheid computerwerk genoemd.

Uit het onderzoek bleek verder dat cursisten de DWO prima vinden zoals het nu is. Wel werd een aantal keer genoemd dat de mogelijkheden om te oefenen nog verder uitgebreid mogen worden. Dit is dus één van de ontwikkelpunten voor de DWO in de toekomst, om de leeromgeving nog verder te verbeteren.

Digitale Wateropleidingen-Basisopleiding riolering