Werkvorm: De aanvuloefening

E-Docentennieuws item: werkvorm de aanvuloefening

Neem contact op met ons

Tijdens uw les kunt u cursisten op verschillende manieren met de lesstof laten werken. Ter inspiratie wordt in deze nieuwsbrief steeds één activerende werkvorm beschreven.

Werkvorm: De aanvuloefening

Met deze werkvorm brengt u een groepsdiscussie op gang. De doelstelling is om samen met cursisten inzichten, meningen en standpunten te delen. Neem voor deze werkvorm ongeveer 15 tot 30 minuten de tijd, afhankelijk van het onderwerp en de complexiteit.

De werkwijze is als volgt:

  1. Schrijf voorafgaand aan de les op drie flappen een aanvulzin, bijvoorbeeld "een goede prognose van de vraag naar drinkwater is belangrijk, omdat ..." of "voor een goede anaerobe biologische behandeling is het belangrijk om ...".
  2. Hang de flappen verspreid in het lokaal op.
  3. Introduceer tijdens de les de werkvorm. Leg onder andere het doel en de werkwijze uit en licht ook toe hoe u het gaat nabespreken.
  4. Nodig vervolgens de cursisten uit om hun ideeën op de flappen te schrijven. Iedereen mag op de flappen schrijven wat hij/zij over het onderwerp te melden heeft. Laat de cursisten hun aanvulling zo veel mogelijk in korte bewoordingen of in trefwoorden noteren. Geef hen hier 5 tot 10 minuten de tijd voor.
  5. Als iedereen klaar is met schrijven, geeft u een kort overzicht van wat de cursisten op de flappen geschreven hebben.
  6. Breng een plenaire discussie op gang. Zelf kunt u de rol van gespreksleider vervullen: vraag door op reacties en vat samen wat er gezegd wordt. Rond de discussie af met een korte conclusie per flap. Hoogstwaarschijnlijk heeft u hiermee alle aspecten van het onderwerp besproken.

De aanvuloefening is een betrekkelijk veilige werkvorm, omdat iedereen zelf kan bepalen of hij iets wil melden, in welke bewoordingen hij dat doet en of hij ook wil reageren op uitlatingen van anderen. Bij een complex onderwerp (met veel meningsverschillen) zal de plenaire discussie meer tijd kosten. U kunt deze werkvorm ook gebruiken om voorkennis van cursisten te inventariseren. Formuleer dan aanvulzinnen waarop de cursisten een antwoord moeten geven. Bespreek na enige tijd of de gegeven antwoorden goed zijn, en geef informatie over aspecten die niet genoemd zijn.

Werkvorm-aanvuloefening