Wij zijn weer begonnen

E-Docentennieuws item: Wij zijn weer begonnen!

Neem contact op met ons

Op maandag 3 september is het cursusjaar 2013-2014 officieel van start gegaan met de vernieuwde Basisopleiding Riolering in Utrecht. De afgelopen weken zijn ong. 450 cursisten begonnen met een opleiding of cursus. Voor een goede organisatie hiervan, is Wateropleidingen druk bezig geweest met het informeren en inschrijven van cursisten, afspraken maken met docenten, alle lesboeken completeren met lesroosters en het inrichten van onze Digitale Wateropleidingen. Hieronder een overzicht met het aantal cursisten per cursustitel.

Drinkwater

 • Basisopleiding Drinkwaterdistributie (2 groepen), 28 cursisten
 • Basisopleiding Drinkwaterproductie, 24 cursisten
 • Beheer en onderhoud leidingwaterinstallaties, 18 cursisten
 • Hogere opleiding drinkwater, 20 cursisten
 • Highlights Drinkwaterproductie, 16 cursisten
 • Hygiënisch Werken in de Distributie (3 groepen), 41 cursisten
 • Inspectie van leidingwaterinstallaties, 7 cursisten
 • Monsternemer Waterbedrijf, 8 cursisten

Riolering & stedelijk water

 • Basisopleiding Riolering (2 groepen), 25 cursisten

Waterzuivering

 • Basiskennis Afvalwaterzuivering, 6 cursisten
 • Techniek Afvalwaterzuivering (2 groepen), 36 cursisten
 • Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering (3 groepen), 56 cursisten

Waterbeheer

 • Integraal Waterbeheer, 28 cursisten

Waterveiligheid

 • Visuele inspectie van waterkeringen, 16 cursisten

Vergunningen & handhaving

 • Leidingen in Waterstaatswerken, 13 cursisten
 • Permanente her- en bijscholing nautische boa B (2 groepen), 30 cursisten
 • Permanente her- en bijscholing nautische boa C (2 groepen), 31cursisten
 • Vervolgopleiding Nautische BOA's, 16 cursisten

Arbo

 • ATEX 95 en 137 , 16 cursisten
 • ATEX voor operationeel medewerkers, 18 cursisten

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen. Het team van Wateropleidingen staat voor u klaar.

Wij wensen u een plezierig cursusjaar toe, veel succes met het verzorgen van uw lessen.

Start cursusjaar 2013-2014