Jaaropgave ook digitaal beschikbaar

E-docentennieuws: Jaaropgave ook digitaal beschikbaar

Neem contact op met ons

De ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering gaan snel. Als u in 2013 activiteiten voor ons hebt verricht en hiervoor gedeclareerd hebt, willen wij u komend voorjaar uw jaaropgave niet meer per post aanbieden, maar per e-mail. U krijgt dan per e-mail een pdf van ons.

Het is ons opgevallen dat veel docenten primair via hun werk e-mailadres met ons communiceren. Wij kunnen ons voorstellen dat u uw jaaropgave liever niet op uw werk e-mailadres wilt ontvangen. Wanneer dat het geval is, kunt u een alternatief e-mailadres opgeven aan Eelkje Veldhuijsen.

Wij gebruiken dit alternatieve e-mailadres alleen om de jaaropgave aan u te versturen.