Uitdaging voor docenten

E-docentennieuws item: Uitdaging voor docenten

Neem contact op met ons

Redenen van docenten om deel te nemen aan de training Activerend Doceren zijn divers. Waar de één vooral zijn denkbeeldige ‘gereedschapskist' wil aanvullen met technieken om lessen actief te kunnen verzorgen. Is de ander meer gericht op het centraal delen van persoonlijke kennis met vakgenoten of het krijgen van specifieke feedback op zijn huidige manier van lesgeven. Allemaal verschillende aanleidingen met eenzelfde wens: De uitdaging aangaan om uw eigen vaardigheden als docent op een professionele manier te verbeteren.

Met een enthousiaste groep mochten we zes verschillende werkvormen oefenen: ‘Staan op 'n A-4tje', ‘Mindmap', ‘Buzzen', ‘Luisteropdracht', ‘Ervaring uit de groep', en ‘Werkt wel/werkt niet'. Stuk voor stuk activerende werkvormen waarmee u cursisten motiveert, aansluit bij hun leermogelijkheden en vooral actief betrekt bij het leren.

Wouter Wuite memoreerde de mooie woorden van Confusius; "Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp". Een eeuwenoude spreuk die maar weer eens het belang van zelf ervaren bevestigt.

Zelf als docent ook ervaren hoe u activerende werkvormen kunt toepassen in uw les? Geef u dan op voor de volgende training Activerend doceren op woensdag 5 februari 2014.

Foto: v.l.n.r. Edward van Dijk (Royal HaskoningDHV), Wouter Wuite (Zelfstandig), Jack Jonk (Waterschap Brabantse Delta), Ed van der Mark (Dunea) en Jan Pot (Vitens)

Docenten Activerend doceren