Werkvorm: de eerste reactie

E-docentennieuws item: Werkvorm: de eerste reactie

Neem contact op met ons

Tijdens uw les kunt u cursisten op verschillende manieren met de lesstof laten werken. Ter inspiratie wordt in deze nieuwsbrief steeds één activerende werkvorm beschreven.

Werkvorm: de eerste reactie

Een verhaal uit de praktijk is vaak een krachtige methode om uw lesstof over te brengen. Ook de discussie die uit het praktijkverhaal voortvloeit is vaak leerzaam voor de cursisten. Het gebeurt echter vaak dat na een praktijkverhaal een cursist het woord neemt en met zijn opmerking de richting van de discussie bepaalt.

Bij deze werkvorm maakt u na het praktijkverhaal eerst een rondje, waarin alle cursisten in één woord of zin hun eerste reactie geven. Na dit rondje kunnen één of meer reacties worden uitgediept. De ‘eerste reactieronde' voorkomt dat een persoon of opmerking de rest van het gesprek bepaalt. Ook krijgt u door zo in korte tijd een globaal beeld van de meningen en associaties van de groep. Vanuit dit overzicht kunt u beslissen welke reacties kunnen worden uitgediept.

In de les kunt u deze werkvorm als volgt gebruiken:

  • Stap 1: Vertel uw verhaal, bijvoorbeeld uit uw eigen werkpraktijk.
  • Stap 2: Geef cursisten kort bedenktijd (1 à 2 minuten) om hun eerste reactie op het verhaal te bedenken. Geef duidelijk aan dat u de reactie in één zin wilt.
  • Stap 3: Maak snel een rondje om de reacties achter elkaar te horen.
  • Stap 4: Bepaal welke reacties verder uitgediept kunnen worden. Geef deze personen de beurt om hun reacties uitgebreider toe te lichten.

Variant: in plaats van te vragen naar een reactie, kunt u cursisten ook vragen naar een tip of advies vragen.

Werkvorm-Eerste reactie