Nieuws

Het nieuwsoverzicht van Wateropleidingen.

Neem contact op met ons

Hieronder vindt u een overzicht van onze laatste nieuwsberichten.

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index
21 april 2017

Nieuwsbericht van Wateropleidingen:Training Nereda® gegarandeerd van start

19 april 2017

Nieuwsbericht van Wateropleidingen: De nieuwe brochure is uit!

7 april 2017

Nieuwsbericht van Wateropleidingen: “Apetrots op bereikte samenwerking nieuwe afvalwatertechnologie” artikel van Waterforum

21 maart 2017

Wateropleidingen nieuwsbericht: “Wat je ’s ochtends leert, breng je ’s middags in praktijk op de dijk.”

Donderdag 20 april start de opleiding visuele Inspectie Waterkeringen. Aan het woord zijn docenten: Jelle Veldhuisen | Vakspecialist | Hoogheemraadschap Rijnland Wim Cornelisse |Dijkbeheerder Team Peil-, Dijk-, En Vaarwegbeheer | Waterschap Rivierenland.

Wat leer je tijdens deze opleiding? Je leert de basisprincipes van de opbouw van de dijk. Hoe een dijk kan bezwijken en hoe je dit in de praktijk buiten vroegtijdig kunt herkennen. Deze kennis heeft één doel; een eenduidige visuele inspectie leren uitvoeren.

13 maart 2017

Wateropleidingen nieuwsbericht Wil jij gediplomeerd dijkinspecteur worden? De waterkeringen in ons land hebben te maken met extreme droogte en dreiging tot hoogwater. Het visueel inspecteren van waterkeringen is dus heel belangrijk. Deze inspecties dragen bij aan de veiligheid van waterkeringen. En daarmee aan de veiligheid voor burgers. In onze opleiding Visuele Inspectie van Waterkeringen leer je digitaal te inspecteren in het veld.