Rioned draagt inspectiecursussen over aan Wateropleidingen

Nieuwsbericht van Wateropleidingen: Rioned draagt inspectiecursussen over aan Wateropleidingen

Neem contact op met ons

Met ingang van 14 augustus 2017 zal Stichting Rioned drie cursussen aan Wateropleidingen overdragen:

  • Inspecteur - Visuele Inspectie Riolering
  • Visuele Inspectie Rioolstelsel Beheerder
  • Onderzoek en beoordelen rioleringsobjecten volgens NEN 3398

Voor Wateropleidingen is dit een goede uitbreiding van het cursusaanbod in het werkveld Riolering en Stedelijk waterbeheer. Stichting Rioned is geen opleidingsinstituut en het verzorgen en onderhouden van cursussen is voor Rioned geen kernactiviteit. Rioned is blij dat verdere professionalisering van deze cursussen met de overdracht geborgd is.

In eerste instantie gaan de cursussen (vrijwel) identiek over. Voor de twee inspectiecursussen is Wateropleidingen op dit moment al bezig om een werkveldcommissie in te stellen. Deze commissie moet verder professionalisering begeleiden.

De cursus Inspecteur - Visuele Inspectie Riolering zal op 21 september starten. De cursus start zeker, er zijn al voldoende aanmeldingen. Belangstellenden kunnen zich tot 14 augustus bij Stichting Rioned aanmelden, daarna bij Wateropleidingen. Heb je vragen, neem dan contact op met Ronald Hoorman (030) 60 69 404.

Rioned draagt inspectiecursussen over aan Wateropleidingen