Agnes Maenhout: 'Mensen zijn de meest waardevolle asset'

Nieuwsbericht van Wateropleidingen: Agnes Maenhout, Mensen zijn meest waardevolle asset

Neem contact op met ons

Agnes Maenhout is directeur van Wateropleidingen. Haar centrale boodschap: mensen zijn het belangrijkste kapitaal van elke organisatie. ‘Als je het hebt over de assets en over asset management, dan moet je het dus eigenlijk hebben over de mensen. Door het versterken van hun kennis worden je assets, je Human Capital meer waard.

‘Je leert overal. Eerst op school, daar leg je het fundament. Die basis is onmisbaar, maar van een specialisatie is dan nog geen sprake. Dat gebeurt daarna, in de praktijk. Wateropleidingen levert wat daarvoor nodig is. Het is erg complex vakgebied, dat meer en meer specialistische kennis vergt.  Kon je vroeger nog een specialist zijn op het gebied van drinkwater of waterzuivering, tegenwoordig moet je je richten op een deelgebied. Ook de voortschrijdende automatisering vraagt om meer kennis.

Je hoort weleens dat het belang van technische kennis afneemt en dat andere disciplines het gaan winnen, zoals financiële kennis of bestuurskunde. Het is mijn overtuiging dat je altijd een context nodig hebt om bijvoorbeeld innovaties op hun merites te kunnen beoordelen of om nieuwe ontwikkelingen verantwoord te kunnen toepassen. Om een vergelijking te maken: je kunt geen stevig huis bouwen zonder fundering, en om het goed te kunnen schilderen moet je eerst schuren en het hout in de grondverf zetten. Dus zonder basis gaat het niet. Op het fundament van de basiskennis zetten wij vervolgens de actuele kennis, de know how, de technologische vernieuwingen.

Ons aanbod heeft daarom altijd een technisch georiënteerde insteek. Vanuit die essentie kunnen er andere vakgebieden in beeld komen, zoals bestuurskunde en communicatie. Het is volgens mij heel belangrijk dat je specialisten en generalisten dichter bij elkaar brengt. Dat betekent dat je specialisten op hun vakgebied beter laat worden én bijvoorbeeld hun communicatieve vaardigheden versterkt. Voor generalisten is het belangrijk dat ze met hun technische kennis op een zodanig niveau komen dat ze de specialisten beter begrijpen. Het doel moet zijn dat je in een organisatie generalisten en specialisten op de goede plek hebt, dat ze met elkaar kunnen en willen samenwerken en elkaar verder willen helpen. Dat zorgt voor energie en voor kracht.

Daarvoor moet je uiteraard weten wat er gaande is in de sector. Dat lukt ons, doordat we vrijwel alleen met docenten uit de dagelijkse praktijk werken. Zo houden we de lijnen met de sector kort. We kennen de ontwikkelingen en spelen er met ons aanbod op in.'

Agnes Maenhout1