Bestuur aan het woord: Hans Oosters

Bestuurslid aan het woord: Hans Oosters, Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard over Wateropleidingen en de watersector.

Neem contact op met ons

'Nederland moet het als laaggelegen delta ook in de toekomst hebben van goed en effectief waterbeheer. Je moet dus zorgen dat je kennis en ervaring op peil houdt door die te delen en over te dragen. Wateropleidingen draagt daaraan bij: mensen beter maken in hun vak, hun hele werkzame leven lang. Met docenten uit de praktijk en een actueel opleidingsprogramma. Wateropleidingen gaat een mooie toekomst tegemoet, omdat de behoefte aan geschoold personeel door de vergrijzing onverminderd groot zal zijn.  De mensen die de sector binnenkomen zijn vaak vrij algemeen opgeleid. Wateropleidingen maakt er de specialisten van die we in Nederland nodig hebben om het land veilig en droog te houden en van voldoende schoon water te voorzien.

Hans Oosters

Het is goed om te zien dat het concept van Wateropleidingen ook internationaal aanslaat. De Nederlandse watersector kan dankzij de Word Water Academy haar aanbod completeren en daarmee verder versterken. Want het gaat niet alleen om bouwen; je moet het ook kunnen beheren en onderhouden.'

* Hans Oosters (voorzitter van het bestuur), Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard *

Hans Oosters

Organisatie: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Functie: Dijkgraaf

Studie: Nederlands Recht- staat- en administratiefrechtelijke
afstudeerrichting (Erasmus Universiteit)

Nederland heeft als het om waterbeheer gaat een naam hoog te houden. Innovatie en kennisoverdracht zijn de kernvoorwaarden om de vooraanstaande positie op het terrein van waterveiligheid en schoon water te behouden. Dat gebeurt niet vanzelf. Als huidige generatie bestuurders en managers hebben wij een grote verantwoordelijkheid om steeds nieuwe wegen te bewandelen en steeds opnieuw mensen op te leiden. Investeren in wateropleidingen is investeren in de toekomst!