Bestuur aan het woord: Fons Nelen

Bestuurslid aan het woord: Fons Nelen, Directeur Nelen & Schuurmans (bestuurslid namens Waternetwerk) over Wateropleidingen en de watersector.

Neem contact op met ons

‘Het belang van Wateropleidingen is groot. Op hogescholen en universiteiten krijg je kennis van bijvoorbeeld hydrologie, ecologie, waterbehandeling. Bij Wateropleidingen leer je wat je nodig hebt voor het vak, waarbij praktijkkennis wordt overgedragen door professionals. Zo’n vakopleiding op het gebied van water is er verder in Nederland gewoon niet.

Fons Nelen

De uitdaging voor Wateropleidingen is het blijven inzetten op kwaliteit van de opleidingen en het blijven vernieuwen. Je ziet dat sommige overheden en bedrijven overwegen om te bezuinigen op opleidingen. Ik vind dat een heel vreemde keuze. Juist nu hebben we behoefte aan kennis en innovatie. Daar moet je dus niet op bezuinigen. Kennelijk worden opleidingen in betere tijden door sommige managers als luxe gezien, waarop kan worden bespaard als het even iets minder gaat. Ik roep de sector op om dat juist niet te doen. Durf te investeren in kennis!’

* Fons Nelen, Directeur Nelen & Schuurmans (bestuurslid namens Waternetwerk) *

Fons Nelen

Organisatie: Nelen & Schuurmans

Functie: Directeur

Studie: Civiele techniek TU Delft en gepromoveerd op 'realtime control' (de toepassing van meet- en regeltechniek in stedelijk waterbeheer)

Juist nu hebben we behoefte aan kennis en innovatie. Daar moet je dus niet op bezuinigen.