Bestuur aan het woord: Gert Dekker

Bestuurslid aan het woord: Gert Dekker, mede-eigenaar en adviseur Ambient over Wateropleidingen en de watersector.

Neem contact op met ons

‘De complexiteit van het werk in de watersector groeit en de beschikbaarheid van goed geschoolde en ervaren vakmensen neemt juist af. Dat vraagstuk moeten we met elkaar oplossen. Oorzaken hiervan zijn de toegenomen beleidsvrijheid en het vaak integrale karakter van watervraagstukken. Alles heeft met alles te maken en de onderlinge afhankelijkheid neemt toe. Dat is interessant voor professionals, maar stelt ook hogere eisen.
In een integrale benadering moet je naast de onmisbare technische kennis ook kennis van bijvoorbeeld gebiedsprocessen ontwikkelen. Nieuwe vaardigheden zijn nodig om samen vérder te komen. Noem het sociale innovatie. Dat aspect zal steeds zichtbaarder worden in het dagelijks werk van de waterprofessional én in het aanbod van Wateropleidingen.

Bestuur aan het woord-Gert Dekker
Foto: BvBeeld/Stichting RIONED

De beschikbaarheid van ervaringskennis neemt af door de vergrijzing. De economische crisis versnelt dat proces, er vertrekken veel ervaren krachten. Hun kennis moet je behouden, door die mensen bij opleidingen te betrekken. Wateropleidingen kan daarin een mooie rol spelen.'

* Gert Dekker, mede-eigenaar en adviseur, Ambient *

Gert Dekker

Organisatie: Ambient

Functie: mede-eigenaar en adviseur

Studie: Geologie (Vrije Universiteit, Amsterdam)

Meer complexiteit, minder beschikbare ervaringskennis. Daarin ligt de uitdaging voor Wateropleidingen.