Bestuur aan het woord: Micha van Akkeren

Bestuurslid Wateropleidingen aan het woord: Micha van Akkeren, secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân

Neem contact op met ons

‘Kennis en kunde zijn onontbeerlijk in de watersector, om verschillende redenen. Ten eerste de uitdagingen die bijvoorbeeld de klimaatverandering, met een stijgende zeespiegel en meer heftige neerslag, aan Nederland en aan de sector stelt. Ten tweede de technologische ontwikkeling, we moeten bij blijven en liefst voorop blijven lopen. Dat laatste geldt, ten derde, zeker ook voor de internationale positie van de Nederlandse watersector. We zijn nu top, maar om dat te blijven moeten we continu investeren in kennis en kunde.
Friesland is een waterprovincie bij uitstek en levert jaarlijks veel nieuwe waterprofessionals op. Maar daar mag en kan het niet bij blijven, met leren en ontwikkelen mag je dus nooit stoppen. Juist die rol vervult Wateropleidingen met verve. En de kennis die we overdragen komt niet alleen uit leerboeken, maar ook uit de dagelijkse praktijk, dankzij onze door de wol geverfde docenten.
Voor die prima zaak zet ik me graag in!'

Bestuur aan het woord-Micha van Akkeren

Micha van Akkeren

Organisatie: Wetterskip Fryslân

Functie: secretaris-directeur

Studie: Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen; masters in controlling, accountancy en management & organisatie

Met leren en ontwikkelen mag je nooit stoppen

De watersector moet zich als topsector blijven ontwikkelen

Leeuwarden heeft als Capital of Water Technology de ambitie Europees centrum voor kennis en innovatie op het gebied van watertechnologie te worden. Wetterskip Fryslân is daar nauw bij betrokken. Ook Wateropleidingen doet mee: zij kan er met haar opleidingen op aansluiten en gebruikmaken van ontwikkelde kennis en innovaties binnen het vakgebied.