Bestuur aan het woord: Peter Vermaat

Bestuurslid aan het woord: Peter Vermaat, Algemeen directeur Evides Waterbedrijf over Wateropleidingen en de watersector.

Neem contact op met ons

‘Het is voor onze sector noodzakelijk dat we blijven zorgen voor een goede instroom en doorstroom van medewerkers. Voor de directe instroom zorgt het onderwijs, van MBO tot wetenschappelijk, maar voor de sectorspecifieke toevoeging is Wateropleidingen onmisbaar. Dat geldt zeker ook voor de doorstroom van medewerkers. Daarnaast vervult Wateropleidingen een belangrijke rol voor de zij-instroom: mensen die vanuit een andere achtergrond de watersector binnenkomen.

Om topkwaliteit water te kunnen blijven leveren, moeten onze opleidingen ook op hoog niveau liggen. In de eerste plaats inhoudelijk, maar ook zeker als het gaat om de vorm. We hebben flink geïnvesteerd in de digitale leeromgeving. Daarmee kunnen we mensen uitdagen om dóór te leren, we willen ze verleiden om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat is wezenlijk, want de sector innoveert voortdurend en mensen moeten daarin meegroeien, hun kennis moet op peil blijven.

Peter Vermaat

En tot slot: het is goed om die digitale leeromgeving te blijven combineren met een groepsgewijze aanpak. Want cursisten leren van de docent, maar zeker ook van elkaar.’

* Peter Vermaat, Algemeen directeur Evides Waterbedrijf *

Peter Vermaat

Organisatie: Evides Waterbedrijf

Functie: Algemeen directeur

Studie: Civiele Techniek Technische Universiteit Delft en MBA  Rotterdam School of Management.

Het is voor onze sector noodzakelijk dat we blijven zorgen voor een goede instroom en doorstroom van medewerkers.