Bestuur aan het woord: Walter van der Meer

Bestuurslid aan het woord: Walter van der Meer, directeur Oasen over Wateropleidingen en de watersector.

Neem contact op met ons

‘De drinkwatersector is een kennisintensieve, maar ook een vergrijzende sector. Er vertrekken de komende jaren veel mensen en het is cruciaal om hun kennis en ervaring te behouden. Wateropleidingen kan daaraan met ervaren docenten, rechtstreeks uit de praktijk, een wezenlijke bijdrage leveren.
Tegelijkertijd zie je dat alles steeds sneller verandert. Dat betekent dat mensen die van een opleiding komen, ook alweer snel aanvullende kennis en expertise nodig hebben. Wateropleidingen is bij uitstek de partij die daarvoor kan zorgen, continu, en precies op maat voor de watersector. 
Bovendien speelt Wateropleidingen actief in op de vraag naar online ondersteuning, in een goede balans met groepsbijeenkomsten, want je moet elkaar ook blijven ontmoeten. De blended benadering en de modulaire opbouw bieden daarvoor prima mogelijkheden.
En ik breek graag een lans voor de World Water Academy. Nog steeds hebben een miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater, terwijl Nederland op dat gebied top of the bill is. Die kennis moeten we delen, en de World Water Academy kan dat op een professionele manier faciliteren.'

Bestuur aan het woord - Walter van der Meer

* Walter van der Meer, directeur Oasen en hoogleraar innovatieve drinkwaterzuivering aan de  TU Delft *

Walter van der Meer

Organisatie: Oasen

Functie: Directeur

Studie: Scheikundige Technologie (Technische Universiteit, Delft) en gepromoveerd binnen Civiele Techniek (Technische Universiteit, Delft)

Wateropleidingen, waar kennis en ervaring samenkomt en verder stroomt.