Bestuur aan het woord: Monique Bekkenutte

Bestuurslid aan het woord: Monique Bekkenutte, directeur Koninklijk Nederlands Waternetwerk over Wateropleidingen en de watersector.

Neem contact op met ons

‘Wateropleidingen vervult een belangrijke aanvullende rol: we zorgen ervoor dat mensen in de sector een leven lang kunnen  leren, dat hun employability toeneemt en dat de kennis in de sector behouden blijft. Juist in deze tijd van vergrijzing is het belangrijk dat we de overdracht van kennis blijven borgen. Er gaan de komende jaren grote groepen mensen met pensioen, waardoor er kennis verdwijnt. Die moeten we behouden. Daarom is het ook zo goed dat de docenten van Wateropleidingen zelf allemaal uit de praktijk komen. En die praktijk is goud waard.

Monique Bekkenutte

Wateropleidingen is er voor en door de sector.  Daarmee onderscheiden we ons, daarin ligt onze kracht. Het is wezenlijk dat we in de toekomst onze verbinding en gezamenlijkheid blijven koesteren. Dat gaat niet vanzelf. We gaan hard ons best doen om onze kwaliteit en onze aansluiting bij de sector verder te versterken.’

* Monique Bekkenutte, Directeur Koninklijk Nederlands Waternetwerk *

Monique Bekkenutte

Organisatie: Koninklijk Nederlands Waternetwerk

Functie: Directeur

Studie: Bewegingswetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam)

Juist in deze tijd van vergrijzing is het belangrijk dat we de overdracht van kennis blijven borgen.