Cees van den Akker: 'Kennis vormt essentiële basis'

Nieuwsbericht van Wateropleidingen: Cees van den Akker 'Kennis vormt essentiële basis'

Neem contact op met ons

Cees van den Akker, emeritus hoogleraar hydrologie in Delft, was de eerste voorzitter van Wateropleidingen. Hij onderstreept het belang voor een bedrijfstak om zelf een deel van de opleidingen te verzorgen: ‘De reguliere opleidingen zijn daarvoor veel te algemeen. Het is het  idee van het gilde, dat de overdracht van kennis waarborgt en eigen mensen opleidt. Doe je dat niet, dan gaat er veel kennis en ervaring verloren. Die basis is essentieel.'

‘Ik heb vroeger gewerkt voor het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening. Professor Krul, de directeur, ging met lantaarnplaatjes de gemeenten langs, om uit te leggen hoe belangrijk de komst van waterleidingen was. Amsterdam kreeg in 1853 de eerste waterleiding van Nederland, maar in 1949 had nog steeds een kwart van de Nederlandse gemeenten geen leidingwater. Het was in de begintijd een kwestie van pijpje in de grond en met het petje rond. Sindsdien is er onvoorstelbaar veel veranderd. Kort na de Tweede Wereldoorlog waren er nog meer dan tweehonderd waterleidingbedrijven, nu zijn het er nog tien. Die schaalvergroting was ook nodig vanwege de toenemende technologische complexiteit.

Er is de afgelopen twintig jaar enorm veel veranderd in de wereld van  drinkwater en afvalwater. Je kunt tegenwoordig eigenlijk geen algemeen drinkwaterexpert meer zijn, zo gespecialiseerd is het vakgebied. En die veranderingen  gaan de komende jaren gewoon door. Dan is een opleidingsinstituut van en voor de sector onmisbaar.

Het bijzondere van Wateropleidingen is dat de kennis wordt overgedragen door mensen uit het veld, die het werk zelf in de praktijk ook doen of hebben gedaan. Dat is véél beter dan docenten die met de lesstof alleen maar twee dagen voorsprong hebben op hun studenten. In het hbo is sprake van aanzienlijke verschraling, dus ben je als sector verplicht om dat zelf op te pakken. Dat doet Wateropleidingen.

Ik pleit ook met kracht voor het handhaven van de basisopleidingen per vakgebied. Er wordt dan gezegd: we doen dat al zoveel jaar, wordt het niet eens tijd voor wat anders?  Maar je moet niet alleen modieus inspringen op nieuwe dingen. Elke generatie moet ook steeds weer leren rekenen, je kunt niet zonder de basis, uiteraard inclusief de technologische vernieuwing. Je ziet nu dat organisaties vaak technische kennis inhuren, omdat ze die zelf niet in huis hebben. Dat zorgt voor basale fouten.

Het is zaak om de belangstelling levend te houden, zowel van bedrijven als van medewerkers, en te laten zien dat je opleidingsaanbod belangrijk is voor praktijk en loopbaan. Er is dus ook de noodzaak om te blijven zorgen voor goede docenten, die goed kunnen lesgeven.'

Cees van den Akker