Hein Pieper: ‘Kennis én ervaring overbrengen'

Nieuwsbericht van Wateropleidingen: Hein Pieper, 20 jaar Wateropleidingen

Neem contact op met ons
Hein Pieper is voorzitter van het bestuur van Waterleidingen en dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel. Hij onderstreept de noodzaak om zowel kennis als ervaring over te brengen.  ‘Wateropleidingen is de enige aanbieder in de sector die direct de kennis en ervaring van ménsen overbrengt. Het vakmanschap vanuit de praktijk, met zowel ervaring als innovatie. We zijn bezig met het doorgeven van ons eigen DNA.'

‘We houden de lijnen met de sector voortdurend zo kort mogelijk, we trekken onze docenten aan uit de sector zelf én we blijven voortdurend innoveren. Iedere docent krijgt daar ruimte voor. Het is geen sluitpost voor de begroting maar juist een onderdeel van het vakmanschap om steeds de ontwikkelingen in het vakgebied op de voet te volgen en dat op te nemen in cursussen en opleidingen. Vanuit die kennis uit het veld zijn we bovendien in staat om maatwerk te leveren, ook voor kleinere groepen.

Die technologische ontwikkeling is heel snel gegaan, het vakgebied is veel breder geworden en  naast specialistisch kennis heb je ook een integrale aanpak nodig. De behoefte aan verbindende kennis neemt toe. Dat geldt in de watersector misschien nog wel sterker dan in andere sectoren. Water is volgens de OESO zeer bepalend voor een goede economische ontwikkeling.

Online leren wordt steeds belangrijker. Je kunt in steeds meer netwerken heel snel kennis opdoen en delen, maar je kunt nooit zonder menselijke contacten. Online contacten zijn heel plat, daar kun je maar een deel van je creativiteit in kwijt. Wie denkt dat alles online kan, is niet van deze wereld. We zien in de praktijk hoe belangrijk het is dat mensen elkaar blijven ontmoeten, dat ze samen problemen uit de praktijk bespreken en hun creativiteit kwijt kunnen. Het is de opdracht aan onze docenten om dat proces te stimuleren. Dat is het idee van ‘blended learning', waarbij digitaal en klassikaal onderwijs elkaar afwisselen, aanvullen en versterken.

Er is door de Nederlandse watersector internationaal nog een wereld te winnen.  Onze bedrijven zijn top, daarmee zouden we wereldwijd een groter marktaandeel moeten kunnen behalen. Daaraan wil Wateropleidingen een bijdrage leveren, via World Water Academy. Samen met de bedrijven die ontwerpen en de bedrijven die bouwen. We moeten de verbinding leggen tussen kennis en producten, en ze als integraal aanbod exporteren. Neem een zuivering: je moet ervoor zorgen dat alle processen in de praktijk goed op elkaar aansluiten, dat mensen ermee overweg kunnen. Door die kennisoverdracht worden oplossingen ook veel duurzamer. Ontwerp, bouw en beheer vormen de gouden driehoek. Daarin ligt een enorme uitdaging.'

Bestuur aan het woord-Hein Pieper1