Informatie Nautische Vervolgopleiding

Informatie Nautische Vervolgopleiding

Neem contact op met ons

Vergunning en Handhaving Containerboot varend op rivier

Alle nieuwe milieuboa's volgen eenmalig de Vervolgopleiding.

De Vervolgopleiding is een vervolg op de basisopleiding Buitengewoon opsporingsambtenaar. De opleiding is duaal en contextgebonden en leert de student vanuit zijn werkomgeving eenvoudige opsporingsonderzoeken uit te voeren.

Naast theorie wordt op basis van praktijkvoorbeelden van de studenten ingegaan op het toepassen van toegekende (opsporings)bevoegdheden, de sfeerovergang van het doen van toezicht naar het doen van een opsporingsonderzoek, bewijsvergaring, het horen van getuigen en verdachten en het schriftelijk vastleggen van de bevindingen in een proces-verbaal. Daarnaast wordt ingegaan op rechtmatige bewijsvergaring dat kan leiden tot vervolging van overtreders van milieuwetten. Van het opsporingsonderzoek maakt de cursist een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt beoordeeld, waarna de training wordt afgesloten met een mondeling examen.

Voor nautische boa's (nautische verkeersleiders, scheepvaartmeesters, havenbeambten) verzorgt Wateropleidingen een speciaal op deze doelgroep gerichte nautische Vervolgopleiding. Deze opleiding duurt 9 lesdagen.

Meer informatie of aanmelden: Nautische Vervolgopleiding