Kennisscan

Wateropleidingen artikel: Kennisscan. Met een kennisscan kijken we naar de status van de vakkennis van je medewerkers. Je ziet in één oogopslag of medewerkers de juiste kennis bezitten.

Neem contact op met ons

Jouw afdeling goed voorbereiden op de toekomst?

Kennis
Binnen een organisatie bestaat veel kennis. Maar is deze kennis nog up-to-date? Is elke medewerker op de hoogte van de kennis die nodig is om het werk goed uit te kunnen voeren? Bijvoorbeeld over nieuwe wet- en regelgeving?

Wat is een kennisscan
Met een kennisscan kijken we naar de status van de vakkennis van je medewerkers. Je ziet in een oogopslag of medewerkers de juiste kennis bezitten. Individueel en als groep. En op welk niveau zij de kennis beheersen. Een scan geeft ook aan waar kennisgaten zitten.

Kennisscan

 • de kennisscan sluit aan op de werkpraktijk van medewerkers
 • in een kennisscan zijn voorbeelden uit de eigen praktijk verwerkt
 • eigen medewerkers betrekken als ontwikkelaar van de kennisscan
 • de kennisscan geeft objectieve en betrouwbare resultaten
 • kennisscan voldoet aan de ISO 9001 gecertificeerde procedures die Wateropleidingen gebruikt

Hoe voeren we een kennisscan uit?

 • vorm van kennisscan stemmen we samen af: meerkeuzevragen, open vragen, casussen of een interview?
 • keuze maken hoe we de kennisscan afnemen. Klassikaal of digitaal?
 • met elkaar stellen we thema's vast
 • de scan wordt opgesteld door opdrachtgever en onderwijskundigen van Wateropleidingen
 • resultaten koppelen we terug aan de deelnemers
 • de organisatie krijgt een afdelingsrapportage

Waarom een kennisscan?

 • geeft een objectief beeld over de aanwezige kennis van medewerkers
 • kennis binnen organisatie wordt zichtbaar, bereid je hiermee voor op de toekomst
 • organisatie weet na een kennisscan waar ‘kennisgaten' zitten
 • talenten van medewerkers binnen organisatie worden zichtbaar
 • uitkomst kennisscan biedt invulling voor persoonlijk ontwikkelplan medewerkers of voor teamontwikkeling

Jouw afdeling goed voorbereiden op de toekomst?
De kennis scan zorgt ervoor dat jouw afdeling goed voorbereid is op de toekomst. Je krijgt snel een beeld van de aanwezige kennis binnen je afdeling en de onderwerpen die aandacht vragen. De scan biedt input voor het persoonlijk ontwikkelplan. En het zorgt ervoor dat medewerkers nog beter hun werk kunnen doen.

Contact?
Zelf een kennisscan voor je medewerkers organiseren? Of wil je meer weten over een kennisscan? Neem contact op met Claudia Peters (opleidingsmanager) via claudia.peters@wateropleidingen.nl of via (030) 60 69 418.

Waterkennis op peil_Wateropleidingen
Water_Wateropleidingen