NRTO keurmerk

Wateropleidingen artikel: Wateropleidingen ontvangt het NRTO-keurmerk

Neem contact op met ons

Wateropleidingen heeft op 30 augustus 2016 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Wateropleidingen voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee tonen we aan dat we voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten. We leveren adequate dienstverlening, gaan professioneel om met klanten en zijn deskundig als het om onze medewerkers gaat.

"Ik ben trots op onze organisatie. Het NRTO keurmerk is voor ons een mooie bevestiging dat we ons qua professionaliteit en kwaliteit kunnen meten met andere private opleiders" vertelt directeur Agnes Maenhout van Wateropleidingen.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Over Wateropleidingen
Wij zijn dé onafhankelijke en innovatieve vakopleider voor de watersector in Nederland, die praktijkgerichte en actuele waterkennis op een hoger peil brengt. Wateropleidingen werkt voor en door professionals. Onze opleidingen, cursussen en trainingen zijn met en door de watersector opgezet. Inmiddels omvat het aanbod zo'n 100 titels. We ontwerpen, ontwikkelen, beheren en actualiseren deze titels. Daarnaast voeren we onze titels uit op inhoudelijk, didactisch en logistiek vlak, waarbij kwaliteit altijd voorop staat.

Voor de uitvoering van de opleidingen, cursussen en trainingen werken we samen met 250 professionals die actief zijn bij drinkwaterbedrijven, waterschappen, advies- en ingenieursbureaus, instituten of als zelfstandige.

Als hét opleidingsinstituut voor alle waterprofessionals hebben we één doel: het versterken van de watersector. Dit doen we door kennis en ervaring te delen en daarmee kennis te borgen. Een leven lang leren is onze core business, in het belang van mensen én van de sector.

Lees meer over onze keurmerken.

NRTO-keurmerk
NRTO-keurmerk voor Wateropleidingen_2_364