Quote Richard Jorissen

Mooie quotes van onze vooraanstaande waterprofessionals: Richard Jorissen

Neem contact op met ons

Richard Jorissen, Directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma

‘In 2050 moeten álle waterkeringen aan de nieuwe normen voldoen'

‘En dat heeft heel wat voeten in de aarde. De komende tien jaar zullen de waterschappen in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat een gestage stroom van waterkeringsprojecten opstarten. Elk jaar pakken de waterkeringbeheerders 50 kilometer aan, zodat alle primaire waterkeringen van Nederland in 2050 aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. Er wordt maximaal samengewerkt om bijkomende kansen voor natuur, recreatie, wonen, bedrijvigheid en mobiliteit te benutten en de ruimtelijke ontwikkeling een impuls te geven. Moderne contractvormen bieden marktpartijen en kennisinstellingen de ruimte om innovaties te ontwikkelen en toe te passen.'

Brochure overhandiging Agnes Maenhout aan Richard Jorissen